Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

ועדת גרמן פסקה: לא יהיה שר”פ בבתי החולים הציבוריים

היום נערכה הישיבה המכרעת של ודת גרמן אשר הצביעה נגד שירותי הרפואה הפרטיים בבתי החולים הציבוריים. בנוסף ממליצה הוועדה להוסיף מיליארד שקלים לתקציב הבריאות על מנת לפתור את בעיית ...
דניאל טדניר

היום נערכה הישיבה המכרעת של ודת גרמן אשר הצביעה נגד שירותי הרפואה הפרטיים בבתי החולים הציבוריים. בנוסף ממליצה הוועדה להוסיף מיליארד שקלים לתקציב הבריאות על מנת לפתור את בעיית התורים הארוכים בבתי החולים. 

כחלק ממסקנות הוועדה ניתנה המלצה לאמץ את מודל ה”פול טיימר”, לפיו רופאים מהמעמד הבכיר יחלו לבצע שעות נוספות בבתי החולים הציבוריים ולוותר על הפרקטיקות הפרטיות שלהם בתמורה לשכר גבוה יותר מהסקטור הציבורי. אמנם עדיין לא תינתן האפשרות לבחור את הרופא המנתח, אך כן תינתן למבוטח אופציית בחירת בית החולים בו הוא ינותח. 

צילום: רויטרס