Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

זינוק של 29% בהכנסות חברת האשראי החוץ בנקאי פי.אל.טי פינסס

היקפו של שוק האשראי החוץ בנקאי מציג המשך צמיחה מהירה. כך משתקף גם מתוצאותיה של חברת האשראי החוץ הבנקאי הציבורית פי.אל.טי שירותים פיננסיים. החברה הממוקמת בהרצליה ומנוהלת על ידי שרון פלאצ'י סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2016 עם גידול חד בהכנסות המימון, שזינקו ב-29% לעומת הרבעון הרביעי בשנת 2015 לכ-1.74 מיליון שקלים.

הכנסות המימון נטו (הכנסות המימון בניכוי הפרשה לחובות מסופקים) צמחו בכ-28% והרווח לפני מס גדל ב-176% לכ- 685 אלף שקל, לעומת הרבעון הרביעי לשנת 2015 (הרבעון המלא הראשון לפעילות החברה כחברה ציבורית בתחום האשראי החוץ בנקאי).

תיק הלקוחות של החברה גדל ברבעון הראשון בכ-26% והסתכם בכ-24.35 מיליון שקלים. היקף העסקאות ברבעון גדל בכ- 17.5% לעומת הרבעון הקודם והסתכם בכ-27 מיליון שקל. עיקר ההכנסות בגין עסקאות אלו יוכר ברבעונים הבאים. דמי הניכיון שנצברו וטרם הוכרו כהכנסות מסתכם בכ-5.5 מיליון שקלים.

החברה מממנת את פעילותה מהונה העצמי, הון המניות והלוואות בעלים בסך כולל של כ-25 מיליון שקל, ונמצאת במשא ומתן עם בנקים וגופים מוסדיים לקבלת מימון להמשך הצמיחה בפעילותה.

במהלך הרבעון הראשון של שנת 2016 בוצעה עסקת בעלי שליטה בחברה, כאשר שרון פלאצ'י רכש את אחזקותיהם של אלי להב ומשה טיסונה ומכר 28% ממניותיה למשקיעים האסטרטגיים אבנר שנור, מבעלי השליטה בקבוצת קרדן, ושמעון דסה.

לאחר השלמת העסקה מחזיק שרון פלאצ'י ב-49.66% מהון המניות המונפק של החברה, שמעון דסה ב-15.48% ואבנר שנור ב-14%. כמו כן השדרה הניהולית חוזקה עם מינויים של סמנכ"ל כספים ומנהל סיכונים וקצין ציות חדשים. כמו כן מונו חברי דירקטוריון חדשים: אמיתי וייס, אשר מונה כיו"ר הדירקטוריון, ואלון וולקן, משנה למנכ"ל בחברת קרדן ישראל בע"מ. אלה מתווספים לאבי בזורה, לשעבר מנכ"ל בנק ירושלים ובכיר בבנק הפועלים, המכהן כדירקטור וכיו"ר וועדת האשראי של החברה.

המנכ"ל שרון פלאצ'י. מחזיק בקרוב ל-50% מהון המניות המונפק | צילום: רמי זרנגר

על פי החברה, האסטרטגיה היא להמשיך להציג צמיחה דו ספרתית מדי רבעון, תוך בקרה קפדנית על איכות הלקוחות ומושכי השיקים ותוך פיזור הסיכון על פי מדיניות האשראי שלה, זאת על מנת להגיע ליעד של תיק אשראי העולה על 100 מיליון שקלים.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן