Forbes Israel Logo

חדשות טובות לשמן: סימני גז משמעותיים בקידוח

סימני גז טבעי משמעותיים בקידוח שמן: החברה הודיעה היום כי הקידוח הגיע לעומק של כ-4,740 מטר (כולל עומק מים), וכי בהתאם למידע שנמסר לשותפים ברישיון על ידי מפעיל הקידוח, Caspian Drilling Company Limited, קיימים בו סימני פטרוליום (גז טבעי). העומק ההתחלתי של הקידוח (גג המטרה) עומד על כ-3,440 מטר מפני הים, ועובי השכבה נטו הנושאת גז טבעי הינו כ-11 מטר. 

מבחינת סוג הבדיקות (סוג הלוגים) שנערכו לביסוס המידע אודות קיומם של סימני פטרוליום משמעותיים דיווחה החברה כי המפעיל ביצע בקידוח בדיקות תוך כדי קדיחה ועם הגעה לעומק של 4,740 מטר בוצעו לוגים חשמליים. הבדיקות האמורות כוללות, בין היתר, תכונות שכבת הגז וכן בדיקות של הרכב הגז הטבעי וסוגו. תוצאות ראשוניות אלו וניתוחן נמסרו לשותפים ברישיון על ידי המפעיל.


יו"ר שמן, גבי אשכנזי | צילום: תומר ורון

בשמן הדגישו כי הקידוח טרם הגיע לעומקו הסופי. המפעיל ממשיך בפעולות הקידוח לעבר שכבות הנפט, המהוות את המטרה העיקרית בקידוח והנמצאות בעומק של כ-5,800 – 5,250 מטר. טרם בוצעו מבחני הפקה בקידוח ולא מתוכננים להתבצע מבחני הפקה בשכבה זו. יש לציין כי סימני גז טבעי אינם מעידים על קיומה של תגלית (Discovery) כמשמעותה בכללי ה-PRMS או על תגלית כמשמעותה לפי חוק הנפט.

השותפים ברישיון ושיעור החזקותיהם בו הם שמן (77.7%), זרח חיפושי נפט וגז (7.5%),
Caspian Drilling Company Limited, עם 10%, וצמיחה אינווסטמנט האוס (4%).

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.