Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

חסר שמן: 6 מיליון דולר נוספים נחוצים למבחני ההפקה בים 3

שמן, בעלת 77.7% מרישיון קידוח הנפט "ים 3", פרסמה היום פירוט בדבר התוכנית לביצוע מבחני ההפקה בקידוח, כפי שהומלצה על ידי חברת Caspian Drilling Company Limited, המפעיל בקידוח, ואושרה על ידי השותפים ברישיון.

מבינת אומדן לקצבי הפקה משוערים לא היה עדיין בידי השותפים לתת אומדן לפני ביצוע מבחני הפקה בקידוח. פענוח הלוגים שבוצעו בקידוח מאפשר להעריך את עובי השכבות נטו בהן קיים פוטנציאל לקיומו של נפט בלבד, בעוד שרק מבחני ההפקה יוכלו לתת אומדן לקצב ההפקה המשוער מהקידוח. לגבי מועדי מבחני ההפקה, אלה צפויים להתחיל בימים הקרובים ולהימשך כ-30 ימים.

מבחינת סוגי המבחנים שיבוצעו לאור הממצאים שהתגלו בקידוח, המליץ המפעיל לשותפים ברישיון לבצע שני מבחני הפקה בשני מקטעים שעומקם הכולל (נטו) הינו 77 מטר באופן הבא: מבחן ראשון יבוצע בטווח העומקים 5,413 – 5,462 מטר, בו יפתחו 28 מטר לצורך הזרמת נפט בקצבים שונים, תוך מדידת הלחץ במאגר וניתוח הרכב הנפט שיופק ממקטע זה. מבחן שני יבוצע בטווח העומקים 5,182 – 5,241 מטר, בו יפתחו 49 מטר לצורך הזרמת נפט בקצבים שונים, תוך מדידת הלחץ במאגר וניתוח הרכב הנפט שיופק ממקטע זה.

יו"ר שמן, גבי אשכנזי | צילום: תומר ורון

מבחינת התקציב, סה"כ התקציב המשוער לביצוע מבחני ההפקה הינו כ-24.4 מיליון דולר. חלקם בפועל של מחזיקי הזכויות ההוניות בשותפות בתקציב כאמור הינו כ-19.9 מיליון דולר. נכון למועד זה האמצעים הכספיים של השותפות אינם מספיקים למימון מלוא חלקה של השותפות בתקציב המשוער לביצוע מבחני ההפקה כאמור לעיל.

לשם השלמת חלקה של השותפות בתקציב המשוער לביצוע מבחני ההפקה תידרש השותפות למקורות נוספים בסך של כ-6 מיליון דולר. השותף הכללי מעריך כי יהיו באפשרות השותפות לגייס את האמצעים הנוספים למימון מבחני ההפקה, לרבות באמצעות מכירת זכויות ברישיון בשיעור מצטבר שלא יעלה על 5%.

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן