Forbes Israel Logo

יוזמה חדשה של לפיד: שכר הבכירים יוגבל ל-3.5 מיליון שקל

שר האוצר יאיר לפיד מממש את איומו וינסה להכניס לתוקף את מגבלות השכר. באוצר הוכן תזכיר הצעת חוק שתוגש בשבוע הקרוב ולפיה שכר מנהל בחברות שמנהלות כספי ציבור יוגבל ל־ 3.5 מיליון שקל לשנה.

חברה שתרצה לשלם למנהל שכר גבוה מכך, הוצאות השכר שלה לא יוכרו מעבר ל־ 3.5 מיליון שקל (כ־ 200 אלף שקל לחודש) כהוצאה למס.

יצליח לממש את איומיו? לפיד | צילום: רויטרס

על תזכיר החוק עבדו שלושה צוותים ממשרדי הממונה על שוק ההון והביטוח באוצר והמפקח על הבנקים, ומשרד המשפטים. לאחר אישור ההצעה בממשלה היא תובא לאישור הכנסת ושם היא צפויה לזכות ברוב גדול, גם אם בשינויים מסוימים.

על פי ההצעה, ההגבלה תחול לגבי חברות ביטוח, חברות ברוקרים מנהלי פנסיה, ולראשונה גם על המערכת הבנקאית. החלת ההגבלה על המערכת הבנקאית התקבלה בהסכמת המפקח על הבנקים דודו זקן.

אם יאושרו מגבלות השכר, הן יכנסו לתוקף משנת 2015 ואילך. תקרת השכר, לצורך העניין, תחול הן על השכר הקבוע והן על התגמול על בסיס משתנה ("בונוסים"). עליית השכר בתחום הפיננסי נעשתה באופן לא מידתי", הסבירה אתמול המפקחת על הביטוח באוצר בוועידת שוק ההון של "גלובס".

"הגופים המנהלים נכסים פיננסיים קיבלו היתרי שליטה לנהל את כספי הפנסיה בהיקף של 1.1 טריליון שקל בתמורה לקבלת דמי ניהול. היקף הנכסים יגיע ב־ 2020 ל־ 2.2 טריליון שקל. חברות הביטוח הן גופים ציבוריים ולכן בעניין זה צריך לשקול את טובת הציבור ולגלות אחריות חברתית.

פרסמנו מדיניות תגמול הדומה לבנקים ואנחנו דורשים מחברות הביטוח לעמוד במדיניות זאת. חברות הביטוח והציבור הן היינו הך. כרגע זה לא המצב בענף הביטוח", הסבירה.

זו הפעם הראשונה שמוטלות מגבלות שכר בתהליך של חקיקה. עם זאת, המגבלות יהיו בתוקף רק לגבי הגופים הפיננסיים ולא לגבי כלל החברות הציבוריות. יש לציין כי מגבלות דומות מוטלות גם ע לחלק מהחברות בארה"ב, שם השכר המרבי המותר הוא מיליון דולר לשנה.

לכתבה במעריב השבוע

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.