Forbes Israel Logo

יחימוביץ' ליו"ר הכנסת: "הקם ועדת חקירה פרלמנטרית לגבי הפנסיה"

הדי הפרסומים אודות כוונת האוצר לקצץ 10% מכספי הפנסיה טרם שכחו: יו"ר האופוזיציה, שלי יחימוביץ', דורשת היום להעביר את הטיפול בנושא לכנסת ולהקים ועדת חקירה פרלמנטרית. היא מציעה כי יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות חיים כץ, יעמוד בראש הוועדה, אשר תכלול נציגים מכל סיעות הבית ותהיה מנוטרלת משיקולים פוליטיים.

בפנייתה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, מבקשת יו"ר האופוזיציה להעלות על סדר יומה של הכנסת הקמתה של ועדת חקירה פרלמנטרית שתחקור את הנושא לעומק, ואף תקבל החלטות שיהיה אפשר ליישמן בחקיקה. "החיסכון הפנסיוני של אזרחי מדינת ישראל עומד לפני משבר קשה ביותר", כתבה יחימוביץ'. "גורמים דמוגרפיים, מקרו-כלכליים, מדיניות הממשלות וגורמים רבים נוספים – יצרו מצב שבו כבר היום ברור כי החסכון הפנסיוני של אזרחי המדינה לא יספיק להם בעת צאתם לגמלאות".

שלי יחימוביץ' | צילום: מרק ישראל סלם 

"נוכח ההתעלמות של הממשלה מהבעיה ומהשלכותיה החברתיות והכלכליות, אני מבקשת להקים ועדת חקירה פרלמנטרית", המשיכה יחימוביץ'. "ועדה זו תבחן את הסוגיה באופן מעמיק, תוך דיון ציבורי גלוי, על כלל היבטיה – ותגבש פתרונות ארוכי טווח. אני מציעה כי הועדה תורכב מנציגים של כל סיעות הבית, ובראשה יעמוד יו"ר ועדת העבודה הרווחה והבריאות, חיים כץ, בשל היותו ממילא יו"ר ועדת הכנסת הרלוונטית, ח"כ בכיר מהסיעה הגדולה בקואליציה, בקי מאוד בתחום הפנסיוני ומקובל על כלל חברי הכנסת בכל הנוגע לתחומים אלה, אשר הרצון לפתור אותם גובר על כל מחלוקת פוליטית".

יחימוביץ' ציינה כי לוועדת חקירה פרלמנטרית סמכויות מלאות בכל הנוגע לסדרי דיון, זימון דוברים וקבלת מידע, ולרשותה עומדים גם משאבים הולמים: "הוועדה תשמע מומחים, נציגי ציבור ואת הציבור הרחב, יוגשו לה ניירות עמדה וניתוחים, ובתום פעילותה היא תניח על שולחן הכנסת דו"ח המפרט את פעולותיה ומסקנותיה. מטרת הוועדה להציג סדרה של פתרונות ראויים וארוכי טווח לסוגיה".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.