"u05d9u05e9u05e8u05d0u05dc u05dbu05deu05e7u05d5u05e8 u05deu05d9u05d3u05e2 u05d0u05e7u05d5u05dcu05d5u05d2u05d9 u05d7u05e7u05dcu05d0u05d9 u05d5u05dcu05d0 u05e8u05e7 u05d1u05e2u05d9u05df u05d4u05e1u05e2u05e8u05d4 u05d4u05deu05d3u05d9u05e0u05d9u05ea" - Forbes Israel

Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

"\u05d9\u05e9\u05e8\u05d0\u05dc \u05db\u05de\u05e7\u05d5\u05e8 \u05de\u05d9\u05d3\u05e2 \u05d0\u05e7\u05d5\u05dc\u05d5\u05d2\u05d9 \u05d7\u05e7\u05dc\u05d0\u05d9 \u05d5\u05dc\u05d0 \u05e8\u05e7 \u05d1\u05e2\u05d9\u05df \u05d4\u05e1\u05e2\u05e8\u05d4 \u05d4\u05de\u05d3\u05d9\u05e0\u05d9\u05ea"

"ההתערבות בטבע חייבת להיעשות על ידי קבלת החלטות מתוך ידע המבוסס על ניטור ומחקר, כדי שלא לבצע שינויים ונזקים בלתי הפיכים", אמרה ד"ר סינייה נתניהו, המדענית הראשית של משרד ...
דליה קאלינין

"ההתערבות בטבע חייבת להיעשות על ידי קבלת החלטות מתוך ידע המבוסס על ניטור ומחקר, כדי שלא לבצע שינויים ונזקים בלתי הפיכים", אמרה ד"ר סינייה נתניהו, המדענית הראשית של משרד ההגנה והסביבה. בשבוע הבא תפתח הקרן הקיימת לישראל את אירועי ט"ו בשבט ועונת הנטיעות שיתבססו על תורת ניהול היער החדשה המכוונת לייעור בר קיימא וחידוש טבעי של היערות.

לפי גישה זו, ניהול היער מבוסס על שורה של מחקרים הלוקחים בחשבון את תנאי השטח והגורמים הסביבתיים בכל תא שטח. הנטיעות שיתקיימו בחודש הבא יתבססו על מדיניות זו, דבר שישפיע על היקפי הנטיעות, מיקומי הנטיעות וסוגי השתילים. "הבסיס לניהול, בעיקר בנושאים סביבתיים, הוא מחקר וניטור ארוך טווח. אנחנו מתמודדים כיום עם שינויים גלובליים המחייבים את ערנותנו כחוקרים כמו התפתחות הערים, הכפלת האוכלוסייה, שינויי אקלים המובילים לשריפות, שיטפונות ופגיעה בפוריות", הוסיפה נתניהו.

אלכס חפץ, מנכ"ל קק"ל הוסיף כי "הידע המחקרי שמוצג פה היום והידע המחקרי שנאסף בעשרות המחקרים שקק"ל תומכת בהם לא נשאר באקדמיה אלא הופך לחלק מהנוף שאנחנו רואים סביבנו כשהולכים בשבילי הארץ, מטיילים ביערות ובשטחים הפתוחים. קק"ל חרתה על דגלה את נושא הפיתוח והגנת הסביבה, והדבר בא לידי ביטוי בהשקעה בתכנית העבודה, בתקציב ובאופן החשיבה של היערנים".

אלכס חפץ. "הידע המחקרי הופך לחלק מהנוף"

במסגרת ניהול השטחים הפתוחים בישראל תומכת קק"ל בכ-50 מחקרים בתחומי האקולוגיה, הסביבה והייעור. על בסיס ידע זה והידע המעשי שנצבר במהלך 110 שנות ייעור אצל יערני קק"ל, מתכננים ומנהלים היערנים את היערות והשטחים הפתוחים. יום העיון שהתקיים הוא יום העיון היחיד בארץ העוסק בנושאי ייעור וניהול יערות.

דני עטר. "לצאת מהרחוב היהודי אל המרחב הגלובלי"

דני עטר, יו"ר קק"ל, הוסיף כי "במסגרת תפקידי אני נפגש עם שרים ממדינות שונות ונחשף לביקוש לידע שנאסף במדינה שלנו, בעיקר בתחומי שימור המים והמלחמה במדבור. בין אם זו ארגנטינה, שלמרות כמות משקעים גבוהה מתמודדת עם בעיות יובש, או גרמניה שמובילה מהלך להתמודדות עם המדבור באפריקה כדי לבלום את ההגירה לאיחוד האירופי. קק"ל שמה לה כמטרה לצאת מהרחוב היהודי אל המרחב הגלובלי. מטרה זו מחייבת לצקת תכנים שבחיי היום יום ייצבו את ישראל כמקור מידע אקולוגי-חקלאי ולא רק בעין הסערה המדינית".