Forbes Israel Logo

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה במאי ב-0.9% ל-791 מיליארד שקל

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בחודש מאי בכ-7.4 מיליארד שקל (0.9%) לרמה של כ-791 מיליארד שקל. יתרת החוב של משקי הבית גדלה במאי בכ-1.1% ועמדה בסוף החודש על כ-373 מיליארד שקל – כך נמסר היום מבנק ישראל.

לפי החטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל, הגידול ביתרה נבע בעיקר מהשפעת פיחות שער החליפין של השקל מול הדולר, שהביא לעלייה בשווי השקלי של החוב במט"ח. בנוסף, גיוסים בסך 600 מיליון שקל באמצעות אג"ח והלוואות לא בנקאיות קוזזו על ידי פירעון הלוואות בנקאיות בסכום דומה.

בחודש יוני הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-1.7 מיליארד שקל – כמחציתו באמצעות אג"ח לא סחירות. ממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה עומד על כ-2.2 מיליארד שקל.

יתרת החוב של משקי הבית עמדה בחודש מאי על סך של כ-373 מיליארד שקל. יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית גדלה ב-2.8 מיליארד שקל (1.1%) ועמדה בסוף מאי על כ-265.5 מיליארד שקל. מתחילת השנה גדלה יתרת החוב לדיור ב-6.9 מיליארד שקל (2.7%).

בחודש יוני ניטלו משכנתאות ב-3.9 מיליארד שקל, לעומת 4.1 מיליארד שקל במאי. נתון זה גבוה מממוצע ביצועי המשכנתאות החודשי מתחילת השנה (3.4 מיליארד שקל). בבנק ישראל מציינים כי מאי-יוני מתאפיינים בדרך כלל בעלייה בהיקף נטילת המשכנתאות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.