Forbes Israel Logo

יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה ביוני ב-1.6% ל-776 מיליארד שקל

יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה בחודש יוני ב-1.6% לרמה של כ-776 מיליארד שקל. יתרת החוב של משקי בית לדיור גדלה בכמיליארד שקל (0.3%) ועמדה בסוף החודש על כ-279 מיליארד שקל – כך עולה מנתונים שפרסם היום בנק ישראל התפתחות החוב במשק בחודשים יוני ויולי 2013.

הירידה ביתרת החוב של המגזר העסקי נבעה ברובה מפירעון חוב נטו של כ-8 מיליארד שקל – בעיקר של הלוואות מהבנקים (כ-6 מיליארד שקל) ומהתחזקות השקל מול הדולר שהקטינה את השווי השקלי של החוב במט"ח. במחצית הראשונה של 2013 הסתכמו הפירעונות נטו בחוב של המגזר העסקי לבנקים בכ-11.6 מיליארד שקל (-2.9%), זאת בהמשך לירידה של 5.3 מיליארד שקל ב-2012 (1.3%-).

צילום: מרק ישראל סלם

ביולי הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-1.8 מיליארד שקל, כולן באמצעות אג"ח סחיר; נמוך במקצת מממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה שעומד על כ-2.5 מיליארד שקל.

יתרת החוב של משקי הבית עמדה בחודש יוני על כ-397 מיליארד שקל. ביולי הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות) בכ-5 מיליארד שקל, גבוה מממוצע הביצועים החודשי מתחילת השנה שעומד על 4.4 מיליארד שקל.

ביוני חלה עלייה של כ-0.27% בפער בין הריבית על האשראי הבנקאי החדש שניתן והריבית על הפיקדונות במגזר הצמוד למדד, עקב ירידה בריבית על הפיקדון. ביוני עמד המרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות – על רמה של 1.11%, נמוך מהמרווח בחודש מאי שעמד על 1.25%. מאז חודש יולי 2012 הצטמצם מרווח זה בכ-1.8%.

ביולי עלתה הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות לא צמודות בכ-0.03%. הריבית על משכנתאות חדשות צמודות למדד כמעט ולא השתנתה לעומת החודש הקודם ועומדת על 1.95%.

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.