Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

כלל ביטוח: הרווח הנקי ירד ב-24% ל-104 מיליון שקל

הרווח הנקי לאחר מס המיוחס לבעלי מניות כלל ביטוח ירד ב-24% ועמד ברבעון הראשון של 2013 על כ-104 מיליון שקל, לעומת כ-137 מיליון שקל אשתקד. כך עולה מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה הבוקר.

החברה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם רווח כולל לפני מס מפעילות ביטוח של כ- 219 מיליוני שקל, בהשוואה לכ-193 מיליוני שקל ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-13%. סה"כ הנכסים המנוהלים של כלל ביטוח הסתכמו בסוף רבעון 1 2013 בכ-135 מיליארד שקל לעומת כ-132 מיליארד שקל בסוף שנת 2012..

עיקר העלייה ברווח הכולל נובעת מגביית דמי ניהול משתנים בגין הפוליסות המשתתפות ברווחים. במגזר ביטוח בריאות וביטוח כללי נרשמה ירידה ברווח הכולל ביחס לרבעון המקביל אשתקד בעיקר כתוצאה מירידה בהכנסות מהשקעות

סה"כ הערך הגלום של כלל ביטוח עלה בתום 2012 לכ-10.148 מיליארד שקל, לעומת 9.183 מיליארד שקל בתום השנה הקודמת, גידול של 10.5%.

צילום: אסף שילה

ברבעון החולף רשמה החברה רווח של כ-11 מיליון שקל בגין פעילות מופסקת של ברודגייט, לעומת הפסד של כ-10 מיליון שקל בגין ברודגייט וגארד בתקופה המקבילה אשתקד. מאידך, נרשמה ירידה ברווח מפעילויות שאינן בליבת העסקים: כלל פיננסים סיימה עם הפסד כולל לפני מס של כ-26 מיליוני שקל, לעומת הפסד של כ-2 מיליון שקל אשתקד.

"אנו שבעי רצון מהתוצאות לרבעון הראשון של שנת 2013", התייחס מנכ"ל כלל ביטוח, איזי כהן. "כלל ביטוח שיפרה את תוצאותיה החיתומיות בכל ענפי הביטוח בהתאם לאסטרטגיית החברה ולתוכנית העבודה לשנת 2013, כל זאת בתקופה של אי ודאות בשווקי ההון והשפעתה על רווחי ההון ובסביבת ריבית נמוכה, ובטרם באו לידי ביטוי צעדי ההתייעלות המשמעותיים שננקטו בחברה בחודשים האחרונים. אין לי ספק כי הקבוצה במבנה הארגוני והעסקי החדש, תשיג החברה את יעדיה העסקיים ותוביל את שוק הביטוח בישראל".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן