Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

לאחר ירידה של יותר מ-20% בשנתיים – מדד אמון הצרכנים שוב עולה

לאחר שבמהלך השנתיים האחרונות נסוג בלמעלה מ-20% - שב מדד אמון הצרכנים ועלה בחודשיים האחרונים ב-3%. כך עפ"י נתונים שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.בקיץ 2011, במהלכו החלה המחאה החברתית, ...
אהוד כהנים

לאחר שבמהלך השנתיים האחרונות נסוג בלמעלה מ-20% – שב מדד אמון הצרכנים ועלה בחודשיים האחרונים ב-3%. כך עפ”י נתונים שפרסמה אתמול הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

בקיץ 2011, במהלכו החלה המחאה החברתית, ירד המדד ב-10%, מערך של 14%- ל-24%-. באביב- קיץ 2013, עת אושרה התכנית הכלכלית, ירד האמון מערך של 22%- באפריל לערך של 36%- ביוני.

תמונה: שאטרסטוק

לאורך התקופה כולה, הציג אמון הצרכנים מגמה של הגברת הפסימיות, כאשר ערך המדד ירד מרמה של 15%- ברבע השני של 2011 לרמה של 30%- ברבע השלישי של 2013.

בחודשיים האחרונים עלה כאמור אמון הצרכנים בקצב מתון – מ-32%- ל-29%-. לפיכך נראה כי הציבור מגלה אופטימיות זהירה לגבי השיפור במצב הכלכלי.