Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

לפיד ופישר הודיעו על הקמת ועדת אנדורן: תבחן את הסדרי החוב במשק

האם יוטלו מגבלות על הסדרי החוב במשק הישראלי? שר האוצר יאיר לפיד ונגיד בנק ישראל סטנלי פישר הודיעו היום על הקמת ועדה לבחינת ההסדרים, בראשות מנכ"לית משרד האוצר יעל אנדורן. הוועדה תגיש את מסקנותיה בתוך 180 יום.

כתב המינוי מסמיך את הוועדה לבחון את תחום הסדרי החוב בישראל, ולגבש המלצות להסדרת היבטים שונים של הנושא, ובכלל זה לבחון קביעת עקרונות להסדרי חוב של לווים ממגזרים שונים, וכן את השלכותיהם על מתן האשראי ותמחורו; לבחון הסדרת תהליכים לגיבוש ואישור הסדרי חוב באופן שימנע חשש לניגוד עניינים, בגיבוש ואישור ההסדר; לבחון קביעת עקרונות להטלת מגבלות על בעל שליטה בתאגיד שמצוי בהסדר חוב הכולל פגיעה משמעותית במלווים, לרבות תנאים להעמדת אשראי בידי בנקים או גופים מוסדיים לחברה שביצעה הסדר חוב שכלל מחיקה, או לחברה הנשלטת על ידי מי שהיה בפירוק, בפשיטת רגל או בהסדר חוב שכלל מחיקה; לבחון את הצורך במתן גילוי בדבר הסדרי חוב הנערכים בחובות שאינם סחירים, במקרים בהם להסדרים אלו היבטים ציבוריים.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

בנוסף לאנדורן, חברים בוועדה גם יו"ר רשות ני"ע פרופ' שמואל האוזר, מנהל חטיבת המחקר בבנק ישראל, פרופ' נתן זוסמן, המפקח על הבנקים דודו זקן, הממונה על שוק ההון והביטוח עודד שריג, ראש המועצה הלאומית לכלכלה פרופ' יוג'ין קנדל, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה עו"ד אבי ליכט, דיקן בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' ישי יפה ומנהל בנק הדואר יואל נווה.

צילום: יח"צ

בכתב המינוי של הוועדה נכתב כי "מתוך הכרה בהשלכות הרחבות של תופעת הסדרי החוב על המערכת הפיננסית ואמון הציבור בה, ומאידך, על יכולתן של החברות העסקיות להמשיך ולגייס חוב לצורך הרחבת פעילותן העסקית, קיים צורך בבחינה מקיפה של ההיבטים השונים בנושא הסדרי החוב במשק. בחינה כאמור צריכה להתבצע בשים לב לתמורות שחלו בתשתית המשפטית והרגולטורית מאז פרוץ המשבר. בחינה כאמור היא צורך השעה, גם על רקע הריכוזיות במשק הישראלי בכלל ובתחום האשראי בפרט".

סך האשראי שניתן לציבור על ידי המערכת הבנקאית עומד על כ-860 מיליארד שקל וסך האשראי שניתן לציבור באמצעות הגופים המוסדיים ושוק ההון נאמד בכ-380 מיליארד שקל.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן