Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

מחזיקי האג"ח החליטו: השליטה באי.די.בי תילקח מידיו של דנקנר

נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות החליטה היום ברוב גדול לקחת את השליטה בחברה מידי נוחי דנקנר ולהעביר את מניות החברה לבעלי החוב – כך נקבע לאחר הצבעה שנערכה בקרב מחזיקי האג"ח של החברה. 

הסדר החוב שהוחלט על ידי הנושים הוא הסדר החלוקה בעין, אשר הומלץ בזמנו על ידי המומחה שמינה בית המשפט, אייל גבאי, ונבחר על פני הסדר הנציגויות. על פי ההסדר כל מניות אי.די.בי פתוח והמזומן (בניכוי סכום השווה להוצאות ואגרות התביעה) יחולקו בעין לנושי החברה לפי סכומי נשייתם.

מוקדם יותר היום החליט בית המשפט המחוזי בתל אביב להעניק לאי.די.בי ארכה להגיש הצעה להסדר חוב למחזיקי האג"ח – אך רק בתנאי שקבוצת המשקיעים המיועדת בראשות איש העסקים אלכס גרנובסקי תעביר 430 מיליון שקל לחשבון נאמנות.

בית המשפט אמור להתכנס ביום ראשון הבא, ה-25 באוגוסט, כדי לאשר את מתווה הסדר החוב שבו יבחרו מחזיקי האג"ח. עם זאת, אורשנטיין קבע כי במידה שהכסף יועבר, הוא ישקול להעניק לחברה זמן נוסף לגיבוש מתווה להסדר חוב.

"בחינת התנהלות החברה במהלך התקופה שבה היה עליה להגיש הצעת הסדר, מלמדת, שהחברה לא קפאה על שמריה, אלא פעלה לגייס משקיעים על מנת להציע הסדר נושים מטעמה", כתב אורנשטיין בהחלטה. 

צילום: יח"צ

"לעת הזו, אין כאמור הסכם בין המשקיעים לבין החברה, וכל שישנו הוא רק הצעת מתווה עקרונות, שטרם קרם עור וגידים. לא ניתן לשלול אפשרות, שלפיה, בסופו של דבר, לא תהיה כל הצעה ממשית, וכן שהאסיפה הכללית של אמבלייז לא תאשר את המתווה. והרי החברה כבר חוותה ניסיון מר עם אלשטיין, שעה שבסופו של דבר לא הגיעה עימו לידי הסכם, חרף הסכמות עקרוניות מוקדמות והשקעות לא מבוטלות מצידו. משכך, תרחיש אפשרי הוא שבית המשפט ייעתר לבקשת הדחייה, ובדיעבד יתברר שלא היה לכך מקום. לכן, יש להבטיח ככל הניתן שעסקינן במתווה בר סיכוי להתממש לידי הצעת הסדר חוב מגובשת ומחייבת".

על כן, התנה אורנשטיין את הדחייה בהעברה בפועל בסך של 430 מיליון שקל, ובהפקדת ערבות בנקאית או פיקדון כספי בקופת בית המשפט על סך 18 מיליון שקל, אשר יהיו ניתנים לחילוט, ככל שהמשקיעים לא יעמדו בהתחייבויותיהם, לרבות מחמת אי קבלת אישור האסיפה הכללית של אמבלייז.

במקביל, דחה היום בית המשפט המחוזי את ההצעה של הרגע האחרון שקיבלה אי.די.בי מצד קבוצת דרמר ואיש העסקים משה דבח. אורנשטיין הדגיש כי המועד האחרון להגשת הצעות חלף מזמן והוסיף כי "הבקשה לקונית ביותר, אין בה ציון ולו מינימלי באשר למהות המבקשים, פרטים אודותיהם, יכולתם להעמיד את הסכומים הנטענים, למעט אמירה כי בא כוחם התרשם ממסמכים שהונחו לפניו בדבר היכולת הכספית הנטענת ובוודאי שבכך אין די".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן