Forbes Israel Logo

מחיר הרפורמה בסלולר: הרווח התפעולי של פלאפון צנח ב-41%

חברת התקשורת בזק פרסמה לפני קצר את דוחותיה לרבעון השלישי בו נכללות התוצאות גם לחברות הבת – פלאפון, בזק בינלאומי ו-YES.

הכנסות קבוצת בזק ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכמו בכ-2.49 מיליארד שקל לעומת כ-2.92 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-14.5%. עיקר הירידה בהכנסות הקבוצה נבעה מירידה בהכנסות בתחום הסלולרי כתוצאה מהרפורמה שהביאה לירידה בהכנסות ממכירות ושחיקה בהכנסות משירותי סלולר.

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ-667 מיליון שקל לעומת כ-944 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-29.3%. ה- EBITDA (רווח לפני הוצאות מימון, מסים פחת והפחתות) ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ- 1.03 מיליארד שקל לעומת כ- 1.30 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 21.1%.

"התוצאות משקפות את השינויים העמוקים בשוק התקשורת". אלוביץ'

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של בזק ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ-342 מיליון שקל בהשוואה לסך של כ- 550 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 37.8%. הירידה במדדי הרווחיות נבעה בעיקר מירידה ברווחיות בתחום הסלולר ומפערים ברווחי הון מנדל"ן ונחושת בתחום הקווי בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.

שאול אלוביץ', יו"ר בזק, מסר בעקבות פרסום הדוחות הכספיים כי "התוצאות הכספיות של קבוצת בזק ברבעון השלישי של 2012 משקפות את השינויים העמוקים בשוק התקשורת הישראלי, והתחרות הגוברת בכל תחומי הפעילות בהם פועלת הקבוצה. קבוצת בזק ערוכה היטב להצליח גם בתקופה מאתגרת זו, עם חברות המובילות בכל תחום פעילות, תזרים מזומנים איתן ותשתיות מתקדמות ביותר".

אורי ליכט, מנהל מחלקת המחקר של בית ההשקעות IBI התייחס לדו"ח ואמר כי "בזק פרסמה דוח כספי חלש – הרווח הנקי עמד על 342 מיליון ש"ח הנמוך ביותר שזכור לנו בעידן החדש של בזק, עם זאת אנו שותפים לדעה כי הליכה לבחירות מוקדמות ופרישתו של השר כחלון הם בשורה חיובית לבזק בשל הדחייה שמהלך זה יוביל בכל רפורמה בענף התקשורת".

תקשורת קווית: ירידה בטלפוניה עליה באינטרנט

ההכנסות ברבעון השלישי בכל הנוגע לתקשורת הקווית של חברת בזק הסתכמו בכ-1.15 מיליארד שקל לעומת כ-1.19 מיליארד שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 3.1%. על פי החברה נבעה הירידה בהכנסות בעיקר משחיקה של כ-9% בהכנסות מטלפוניה, שקוזזה חלקית באמצעות צמיחה בהכנסות משירותי אינטרנט. הצמיחה באינטרנט ודאטה נבעה בעיקרה מהמשך שדרוג קצבי הגלישה, שגדלו בכ- 50% לעומת הרבעון המקביל, ל-9 מגה ביט לשנייה בממוצע.

הרווח התפעולי הסתכם ב-419 מיליון שקל לעומת 546 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 23.3%. ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ-604 מיליון שקל לעומת 726 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 16.8%.

הרווח הנקי הסתכם ב-246 מיליון שקל לעומת 311 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 20.9%. עיקר הירידה במדדי הרווחיות נבעה מפערים ברווחי הון ממכירת נדל"ן ונחושת בהשוואה לרבעון השלישי אשתקד.

מספר מנויי האינטרנט עלה ב-4.8% מול הרבעון המקביל, והסתכם ב-1.153 מיליון מנויים בסוף הרבעון השלישי. ברבעון זה גייסה החברה 17 אלף מנויי אינטרנט חדשים לעומת 12 אלף ברבעון השלישי אשתקד. ה-ARPU, ההכנסה הממוצעת למשתמש, מאינטרנט הסתכמה ברבעון השלישי בכ- 80 שקל לחודש, לעומת כ- 81 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מספר קווי הטלפון עמד על 2.3 מיליון, ירידה של 2.7% לעומת הרבעון השלישי אשתקד. ההכנסה החודשית הממוצעת לקו עמדה על כ- 73 שקל לעומת כ- 78 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

תחום הסלולר: הרווח של פלאפון צנח ב-41%

החברה הבת של בזק, פלאפון, ספגה צניחה חדה ברווחיה בשל התחרות הגוברת בתחום הסלולר. ההכנסות ברבעון השלישי של 2012 הסתכמו בכ-1.05 מיליארד שקל, לעומת כ- 1.42 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ-26.2%.

ההכנסות משירותים ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכמו בכ-816 מיליון שקל, לעומת כ-914 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ-10.7%. הירידה בהכנסות משירותים נבעה בעיקר משחיקת תעריפים, כתוצאה מהתחרות המוגברת בענף הסלולר, בקיזוז הכנסות מאירוח מפעילים אחרים על גבי רשת פלאפון.

הרווח התפעולי של פלאפון ברבעון השלישי של השנה צנח ב-41.8% – מ-342 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנה שעברה, ל-199 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2012. לפי החברה, הירידה במדדי הרווחיות ברבעון נבעה מירידה בהיקף מכירות ציוד קצה, לצד שחיקה מתמשכת בתעריפים בשנה האחרונה כתוצאה מהשינויים הרגולטוריים וכניסת מתחרים נוספים לענף במהלך הרבעון השני.

20 אלף מנויים נטשו. פלאפון | צילום: ארטיום דגל

מצבת המנויים של פלאפון ירדה במהלך הרבעון השלישי בכ-20 אלף, ונכון ל-30 בספטמבר עמדה על 2.839 מיליון מנויים, לעומת 2.842 מיליון מנויים ב-30 בספטמבר 2011.

ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי (ARPU) עמדה ברבעון השלישי על 95 שקל, לעומת 107 שקל ברבעון המקביל אשתקד, תוצאה של התחרות הגוברת בשוק הסלולר, והחבילות האטקרטיקביות שמציעות המתחרות. ברבעון השני והשלישי של שנת 2012 כולל ה-ARPU גם הכנסות ממפעילי תקשורת חדשים.

מנכ"ל פלאפון גיל שרון אמר היום כי "השינויים בענף והתחרות העזה נתנו אותותיהם בתוצאותיה העסקיות של החברה, כאשר גם ברבעון השלישי חלה פגיעה ברווחיות, כתוצאה מירידה בהכנסות ממכירת ציוד קצה ומהשחיקה המתמשכת בתעריפים בשנה האחרונה".

"עם זאת, כחלק מההערכות המוקדמת לכניסת המתחרים החדשים, פלאפון היתה הראשונה להציע תוכניות Unlimited ולהתאים עצמה למציאות המשתנה, וכתוצאה מכך כיום היא החברה הוותיקה שהתניידו אליה הכי הרבה מנויים ונטשו אותה הכי פחות ברבעון".

"בחודשים האחרונים ביצענו מהלכי התייעלות רבים, כדוגמת מעבר למעבדה מרכזית, איחוד מוקדים, מיזוג חטיבת התוכן וחטיבת השיווק ועוד, שהביאו בין היתר לחיסכון בהוצאות ובכח אדם, ומיתנו את הפגיעה ברווחיות. בנוסף, ההחלטה לארח על גבי הרשת המהירה שלנו שניים ממפעילי התקשורת החדשים, HOT מובייל ורמי לוי, התבררה כהחלטה עסקית נכונה, שהובילה להגדלת ההכנסות".

ליכט התייחס לתוצאות הדו"ח ואמר כי "פלאפון מציגה דוח חלש שלהערכתנו יהיה חלש אפילו משל המתחרים לפחות בהיקף השחיקה של ההכנסה הממוצעת למשתמש – פלאפון מציגה ARPU של 85 שקלים ירידה של 4 שקלים, אך זו כוללת גם הכנסה של כ 2-3 שקלים בעקבות הכנסות הוט מובייל".

בזק בינלאומי: ירידה של 10.5% ברווח התפעולי

הכנסות בזק בינלאומי הסתכמו בכ- 339 לעומת כ- 351 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד, ירידה של כ- 3.5%. הירידה בהכנסות נובעת בעיקר מהשחיקה הנמשכת בהכנסות משיחות בינלאומיות שקוזזה הודות לצמיחה הנמשכת במכירות שירותי האינטרנט על גבי תשתית הכבל התת ימי ורשת האינטרנט החדשה, שהושקו בתחילת השנה.

הרווח התפעולי של בזק בינלאומי ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ- 55 מיליון שקל לעומת כ- 61 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 10.5%. הרווח הנקי ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ- 40 מיליון שקל לעומת כ- 46 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 12.3%. על פי הרחברה הירידה ברווח התפעולי וברווח הנקי נובעת בעיקרה מעליה בהוצאות הפחת של החברה, פועל יוצא של השקעות בכבל התת ימי והשקעות נוספות שביצעה החברה בעיקר בעולם ה-ICT. בנוסף דיווחה החברה על גידול של-8% במצבת הלקוחות.

איציק בנבנישתי, מנכ"ל בזק בינלאומי התייחס לדו"ח ואמר כי "בזק בינלאומי מצליחה לשמור באופן עקבי על רמות גבוהות של הכנסות ורווחיות, זאת חרף השפעות התחרות וחוסר האיזון הרגולטורי המאפיין את הענף בו היא פועלת".

ההפסד הנקי של YES גדל: עלייה של 56.4%

הכנסות yes ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכמו בכ- 403 מיליון שקל לעומת כ- 405 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של 0.7%. הירידה המתונה בהכנסות נבעה מירידה בהכנסות מתוכן אשר קוזזה חלקית ע"י צמיחה בהכנסות משירותים מתקדמים.

הרווח התפעולי הסתכם בכ- 54 מיליון שקל לעומת כ- 63 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 14.8%. ה- EBITDA ברבעון השלישי של שנת 2012 הסתכם בכ- 118 מיליון שקל לעומת כ-137 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ-13.8%. הירידה במדדי הרווחיות נבעה בעיקרה מעליה בהוצאות התוכן והמכירות.

ההפסד הנקי ברבעון השלישי של 2012 הסתכם בכ-119 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-76 מיליון שקל ברבעון השלישי אשתקד, עליה בהפסד של כ-56.4%.

ה-ARPU הסתכם ב- 231 שקל ברבעון השלישי של שנת 2012 לעומת 232 שקל ברבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 0.4% אשר הושפעו מעיתוי מבצעים שיווקיים. מצבת המנויים לסוף הרבעון השלישי של שנת 2012 הינה כ- 581 אלף לעומת כ- 585 אלף לסוף הרבעון השלישי אשתקד, ירידה של כ- 0.7%.

רון אילון מנכ"ל YES התייחס לדוחות ולתחרות מול הוט ואמר כי "ברבעון האחרון ניכר כי חברת yes משלמת את מחיר הרגולציה עמה היא מתמודדת מול קבוצות המציעות חבילות תקשורת משולבות בעוד חברת yes מציעה רק את הטלוויזיה הטובה ביותר".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.