Forbes Israel Logo

מחקר: הגידול במספר האקדמאים המועסקים בענפי טכנולוגיית המידע – משמעותי מבשאר ענפי המשק

בענפי טכנולוגיית המידע הועסקו בשנת 2011 יותר מ-190 אלף עובדים המהווים קרוב ל-9% מהמועסקים במגזר העסקי, קרוב למחציתם בענף שירותי המחשוב שהוא הענף הגדול מבין ענפי טכנולוגיית המידע. כך עולה ממאמר שכתב ד"ר יואב פרידמן מחטיבת המחקר בבנק ישראל מתאר ומנתח את ההתפתחויות של התעסוקה, השכר והרווחיות בענפי טכנולוגיית המידע בישראל – תעשיית האלקטרוניקה ושירותי תוכנה ומחקר ופיתוח (ללא ענף התקשורת) – ב-15 השנים האחרונות.

על פי המחקר הגידול במספר המועסקים ובתוצר של ענף שירותי המחשוב ומחקר ופיתוח ב-15 השנים האחרונות הם שהובילו את צמיחת ענפי טכנולוגיית המידע במשק, בעוד תעשיית האלקטרוניקה שמרה על משקלה היחסי מבחינת מועסקים, ומשקלה בתוצר העסקי בשנים האחרונות מעט ירד.

אחד הממצאים של המחקר הוא התעצמות ייחודיות ההון האנושי (ברמה המצרפית) של העוסקים בענפי טכנולוגיית המידע. כיום, קרוב למחצית העובדים בענפי טכנולוגיית המידע מחזיקים באחד מארבעת משלחי היד הבאים: 1. מנתחי מערכות ובעלי משלח יד אקדמי במדעי המחשב; 2. מהנדסי מחשבים; 3. מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה; 4. הנדסאי מחשב, טכנאי מחשב ומתכנתים. זאת בהשוואה לכ-30% בלבד בשנת 1995.

עוד עולה מהמחקר כי ייחודיות ההון האנושי בענפי טכנולוגיית המידע מתבטאת בזמן התאמה ארוך בין שינויים בביקוש לעובדים (למשל עקב גידול בפריון) לבין היענות ההיצע לשינויים אלה. אחת הסיבות לכך היא שכיום כ-65% מבעלי משלחי היד שצוינו לעיל מועסקים בענפי טכנולוגיית המידע. התרכזותם של מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה, בוגרי מדעי המחשב, המתכנתים וההנדסאים בענפי טכנולוגיית המידע, מקשה על ענפים אלה להתרחב על חשבון ענפים אחרים, והתרחבות הענף מתבססת בעיקר על הצטרפותם של צעירים הנכנסים לשוק העבודה לאחר שלמדו לתואר רלוונטי או סיימו קורסי הכשרה מתאימים.

צילום: IngImages ASAP

במאמר מובאות עדויות לכך שקיים פיגור של בין 5 ל-8 שנים עד שהיצע העובדים מתאים את עצמו לעלייה חדה בביקוש. השיא במספר מסיימי תואר ראשון במדעי המחשב, הנדסת מחשבים והנדסת חשמל ואלקטרוניקה (כאחוז מהאוכלוסייה הצעירה) נרשם בשנת 2004, יותר מ-5 שנים לאחר שחלה הקפיצה בתשואה ללימודים של מקצועות אלו, ורק בשנים 2006 – 2008, 5 עד שבע שנים לאחר משבר ה"דוט-קום", נרשמה ירידה במספר מסיימי תואר ראשון במקצועות אלו. ייתכן גם כי הייסוף הריאלי והירידה בביקושים העולמיים בשנים 2008 – 2009, תרמו לירידה שחלה במספר המועמדים ללימודי הנדסה ואדריכלות, מתמטיקה ומדעי הטבע באוניברסיטאות בשנים 2010 ו-2011.

עוד נמצא במחקר כי הגידול במשקל המועסקים בעלי משלח-יד אקדמי בענפי טכנולוגיית המידע ב-15 השנים האחרונות – מ-24% ל-33% – היה משמעותי יותר מאשר בשאר ענפי המשק, שם הוא עלה מ-5.5% ל-9% בלבד.

הניתוח במאמר מצביע על כך שלייחודיות ההון האנושי בענפי טכנולוגיית המידע ולהתרכזותם של מרבית בעלי ההון האנושי הרלוונטי לתעסוקה בענפים אלו עשוית להיות השלכות לגבי התפתחות השכר בתגובה לזעזועים. כך למשל, בשנים 2008 ו- 2009, כאשר הצטמצם הסחר העולמי וייסוף ריאלי פגע ברווחיות ענפי טכנולוגיית המידע, ירד השכר הריאלי בענפים אלה בשיעור מצטבר של קרוב ל-7%, בעוד שבכלל המגזר העסקי (ללא ענפי טכנולוגיית המידע) הוא ירד ב-2.4% ובענפי התעשייה (ללא ענפי האלקטרוניקה) ב-2.2% בלבד.

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.