Forbes Israel Logo

“מלאי הדירות מצטמצם ועלול להוביל לחידוש עליות המחירים”

קצב הבנייה הנוכחי בישראל אינו צפוי לספק את הביקוש הנובע מקצב הגידול הממוצע של משקי הבית בישראל – והדבר עלול להוביל לחידוש הזינוק במחירי הדירות – כך מעריכים כלכלני לאומי בסקירת השבועית.

בסקירה הם מציינים כי היקף התחלות הבנייה עמד ברבעון השני של 2012 על 36.4 אלף יחידות דיור במונחים שנתיים, בהשוואה לנתון המקביל ברבעון הראשון של השנה בו עמד היקף התחלות הבנייה על 39.2 אלף יחידות דיור במונחים שנתיים. סך הכל עמד היקף במחצית הראשונה של שנת 2012 על 37.8 אלף יחידות דיור, במונחים שנתיים.

במבט אל צד הביקוש נתונים אלו מקבלים גוון אחר. קצב הבנייה הנוכחי, אינו צפוי לספק על פי כלכלני לאומי, את הביקוש הנובע מקצב הגידול הממוצע של משקי הבית בישראל, משיפור רמת החיים ומביקוש של קונים בחו"ל, כל אלו צפויים להסתכם בכ-45 אלף דירות לשנה בממוצע. הפער בין הביקוש להיצע אינו נוגע רק לרכישת דירות חדשות אלא מתייחס בהסתכלות רחבה לשוק הדיור, בין אם לרכישה ובין אם להשכרה. "התמתנות בהיקף התחלות הבנייה מגבילה גם את הרחבת היצע הדיור להשכרה", מציינים בלאומי, ומוסיפים כי הפער בין הביקוש הבסיסי לבין היצע הדירות עלול להוביל מחדש לעליות המחירים בענף הנדל"ן.

מלאי הדירות החדשות למכירה עומד כיום על כ-15 אלף יחידות דיור, כך על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. להערכת לאומי, ברמת הביקושים הנוכחית צפוי מלאי הדירות החדשות להספיק לתקופה של כשנה, וזאת הודות לגידול בשנת 2011 בה היקף התחלת הבנייה נעמד על כ-45 אלף התחלות בנייה. כלכלני לאומי מזהירים כי מלאי זה עלול להצטמצם אם היקף התחלות הבנייה יישאר מתחת לרמה הבסיסית של הגידול במספר משקי הבית, העומד כיום על 39 אלף משקי בית בשנה.

הדו"ח של לאומי מתייחס גם למצב התעסוקה במשק ומתייחס אל הבעייתיות במדידת נתוני האבטלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדו"ח מציין כי נתוני שירות התעסוקה בהתחשב על חישוב מנוכה עונתיות מצביעים על מגמה של עלייה מתונה באבטלה, דבר הצפוי להמשיך עד לסוף השנה הנוכחית, ואולי אף להמשך גם בשנת 2013.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.