Forbes Israel Logo

ממשיך לתפוח: החוב של המגזר העסקי גדל במאי ב-9 מיליארד שקל

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בחודש מאי ב-9 מיליארד שקל (1.2%) לעומת חודש אפריל, לרמה של כ-794 מיליארד שקל – כך עולה מנתונים שפרסם היום בנק ישראל. יתרת החוב של משקי בית לדיור גדלה בכ-3 מיליארד שקל (1.1%) ועמדה בסוף החודש על כ-279 מיליארד שקל.

העלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי נבעה ברובה מהשפעת הפיחות בשער החליפין ובחלקה מגיוסים נטו – גיוסים באמצעות אג"ח והלוואות לא בנקאיות שקוזזו בחלקם ע"י פירעונות חוב נטו לבנקים.

בחודש יוני הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-2.3 מיליארד שקל, כולן באמצעות אג"ח סחיר, נתון נמוך במקצת מממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה אשר עומד על כ-2.6 מיליארד שקל.


צילום: IngImages ASAP

בבנק ישראל מסבירים כי יתכן וחלק מהעלייה ביתרת החוב של משקי הבית לדיור נובע מהקדמת נטילת משכנתאות לפני עליית המע"מ בתחילת חודש יוני. ביוני הסתכמו נטילות המשכנתאות בכ-4.2 מיליארד שקל, בדומה לממוצע הביצועים החודשי מתחילת השנה.

במאי חלה עליה של כ-0.12% בפער בין הריבית על האשראי הבנקאי החדש שניתן והריבית על הפיקדונות במגזר הצמוד למדד, עקב ירידה בריבית על הפיקדון. המרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות עמד על רמה של 1.25 נקודות, בדומה לסוף החודש הקודם. מאז חודש יוני 2012 הצטמצם מרווח זה בכ-1.9%.

ביוני ירדה הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות לא צמודות בכ-0.15%, בעקבות הירידה בריבית בנק ישראל. הריבית על משכנתאות חדשות צמודות למדד עלתה בכ-0.16%.

 


הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.