Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

משרד האוצר: הנסיגה בפעילות הכלכלית במשק נמשכת

בחודש יוני חלה נסיגה בפעילות הכלכלית במשק, כך עולה מדוח שפרסם משרד האוצר. על פי הדוח, נמשכה ההרעה ביצוא הסחורות, וגבר החשש מפני העמקת משבר החובות בגוש האירו וירידה בסיכויי ההתאוששות של הכלכלה הגלובלית. בשוק העבודה נרשמה עלייה באבטלה וירידה בשיעור ההשתתפות. במקביל, חלה הרעה גם במדדי שוק ההון ובהלכי הרוח של התעשיינים. מנגד, נתוני הפעילות הריאלית השוטפים היו חיוביים יחסית.

הדוח מצביע על מספר תמרורי אזהרה בפעילות הכלכלית במשק: הראשון הוא עלייה בשיעור האבטלה בחודש יולי ב-7.2%. מבחינת התעסוקה לפי היקף משרה עולה כי מספר המועסקים במשרה מלאה ירד ב-5.1% ומספר המועסקים במשרה חלקית עלה ב-9%. עם זאת, במספר התביעות החדשות נרשמה ירידה של כ-2% בחודש יוני. באותו חודש חלה ירידה קלה בהיקף המשרות במשק הישראלי, עם זאת מתחילת השנה נוספו למשק הישראלי כ-65 אלף משרות, שיעור הגבוה מקצב הגידול בכוח העבודה.

שר האוצר יובל שטייניץ | צילום: רויטרס

בנוסף, בחודש יוני החריפה מאוד הירידה ביצוא הסחורות ונמשכה ההרעה בגרעון המסחרי. יצוא הסחורות ביוני ירד במונחים דולריים (ללא אניות, מטוסים ויהלומים) ב-11.9% לעומת החודש הקודם, וירידה דומה נרשמה בייצוא התעשייתי. ירידה נרשמה גם ביבוא הסחורות, אם כי בשיעור מתון יותר של 4.3%, ובשל כך חל גידול ניכר בגרעון המסחרי. עם זאת, סך יצוא השירותים עלה במאי ב-10.9%. עלייה זו נובעת מעליה ביצוא השירותים של חברות הזנק, אשר בלעדיו נראה כי יצוא השירותים ירד ב-3%, בעיקר בגלל ירידה בייצוא השירותים העסקיים. 

נקודה מדאיגה נוספת בדוח מתייחסת לירידות בהיקפי המסחר בשוק ההון. בחודש יוני נרשמו ירידות במדדי המניות המובילים בארץ, זאת בדומה לשווקי המניות העולמיים. בחודש יולי התמתנו הירידות בארץ, זאת לעומת עליות במדדי המניות המובילים בעולם. 

כמו כן הדוח התייחס גם לשינויים שליליים בכלכלה העולמית. באירופה, הכריזה סוכנות הדירוג מודי'ס על הורדת אופק הדירוג לגרמניה והולנד ועל הורדת דירוג האשראי של איטליה בשתי דרגות, זאת על רקע חוסר היציבות המתמשך באיזור ולמרות תוכנית צנע נוספת שאושרה באיטליה, בהיקף של 1.9% מהתוצר. בספרד נרשמה עלייה נוספת בתשואות האג"ח הממשלתיות לרמת שיא של כ-7.6%, על רקע ההחלטה שהממשלה הספרדית תצטרך לשמש כערבה על הלוואות מקרן הסיוע של גוש האירו למגזר הפיננסי שלה.

במקביל לספרד, גם ביוון הועמק משבר החובות. בתוך כך, משלחת של קרן המטבע והאיחוד האירופי בוחנים את המשך מתן הסיוע למדינה, זאת לאור אי העמידה ביעדים הפיסקאליים עליהם התחייב הממשל היווני. בעקבות המצב הכלכלי הכריז הבנק האירופאי המרכזי על הורדת ריבית של 0.25%.

בארה"ב, נתוני הצמיחה ברבעון השני עמדו על 1.5%, לעומת צפי ל- 1.4%, אך הצמיחה ברבעון זה היתה נמוכה בהשוואה לצמיחה ברבעון הראשון של השנה. במקביל, התפרסמו נתונים מאכזבים כאשר שוק העבודה ייצר פחות מקומות עבודה מהתחזיות. 

לעומת זאת, הדוח מצביע גם על כמה נקודות חיוביות במשק מהתקופה האחרונה: נתוני הפעילות השוטפים שפורסמו בחודש יולי היו חיוביים יחסית. פדיון ענפי המסחר והשירותים עלה במאי ב-0.8%. מדד הייצור התעשייתי לחודש מאי נותר ללא שינוי משמעותי.

על פי נתוני הצמיחה שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס), התוצר צמח בקצב שנתי של 2.7% והתוצר העסקי צמח ב2.2% לעומת העדכון הקודם של נתונים אלה. הגידול בתוצר מצביע על גידול מהיר יותר בצריכה הפרטית, בצריכה הציבורית ובהשקעה בנכסים קבועים. מנגד, נרשמה עלייה חדה ביבוא וירידה ביצוא.

כמו כן, בחודש יולי נרשמה ירידה בגביית המיסים ביחס לחודש קודם, אך סך הגבייה בחודש זה היה דומה לתחזית המוקדמת. בתוך כך, בחודש יולי נרשמה ירידה בסך גביית המיסים לעומת חודש יוני בשיעור של 2.4%. בגביית המיסים הישירים נרשמה ירידה של 7%, בעוד שבגביית המיסים העקיפים נרשמה עלייה של 1.3%. יש לציין כי בימים האחרונים של חודש יולי נרשם יבוא מוגבר של כלי רכב, זאת כנראה בשל ההודעה על העלאת שיעור המע"מ, אשר השפיע על גביית המיסים העקיפים. מתחילת השנה נרשם מחסור של כ- 2.9 מיליארד שקל בגביית המיסים ביחס לתכנון.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן