Forbes Israel Logo

משרד הביטחון אישר לחברה של גבי אשכנזי לקדוח בשדה "ים 3"

חברת החיפושים שמן, שנמצאת בשליטת אנשי העסקים חיים ליבוביץ, אברהם נניקשווילי, ג'קי בן זקן וחברת מנופים, הודיעה היום כי קיבלה את אישור משרד הביטחון לבצע קידוח בשדה "ים 3".

בהסכם נקבע כי ההרשאה לביצוע הקידוח תינתן לשמן, שיו"ר הדירקטוריון שלה הוא הרמטכ"ל לשעבר גבי אשכנזי, לתקופה של 6 חודשים החל מ-1 בספטמבר. הארכת תקופת ההרשאה טעונה הסכמה מוקדמת של המשרד.

עוד נקבעו בהסכם, בין היתר, הוראות בקשר עם נהלי תיאום בעת ביצוע העבודות והכניסה לשטח הביטחוני; נוהל פינוי לתקופה של שעות ספורות עד מספר ימים (תוך תיאום והתראה מראש, בהתאם לנסיבות) של אנשי הצוות בשל צרכים ביטחוניים; מינוי נאמן ביטחון מטעם החברה; אחריות החברה וקיום ביטוחים מתאימים; ושיפוי ופיצוי המשרד בגין נזקים ו/או בגין הפרות של החברה.

כדי לבצע את הקידוחים, תצטרך שמן לספק למשרד הביטחון ערבות בנקאית בסך 7 מיליון שקל.

רישיון ים 3 מוחזק ב-95% על ידי שמן, וב-5% על ידי Caspian Drilling Company Limited.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.