Forbes Israel Logo

ניסיון שני: השותפות במירה ושרה הזמינו דו"ח בדיקה נוסף

לאחר כישלון הקידוחים במאגרים מירה ושרה מדווחות החברות השותפות הכשרה אנרגיה  ומודיעין, לפני זמן קצר לבורסה כי קיבלו דוח מאת NSAI, החברה שהעריכה בעבר את רזרבות המשאבים ברישיונות.

בהודעה לבורסה מציינות השותפות כי NSAI סקרה את תוצאות הקידוחים וציינה כי משאבי הגז הפרוספקטיביים ברישיון "שרה" ומשאבי הנפט הפרוספקטיביים ברישיונות שרה ומירה נותרו ללא שינוי.

NSAI מציינת בדוח שלה כי קידוח מירה-1 נקדח לשכבות המיוקן והאוליגוקן, המקבילים לשכבת חולות תמר, אך לא עמוק מספיק על מנת לבחון את יתר המקטעים.

אסדה ימית | צילום: רויטרס

עוד כותבות הכשרה אנרגיה ומודיעין בדו"ח כי מפעילת הקידוחים, חברת GGR, ממשיכה בניתוח המידע הגיאולוגי שנאסף במהלך הקידוחים, לרבות נתוני הלוגים שבוצעו, לצורך בחינה מחודשת של פוטנציאל משאבי הגז והנפט בשטח הרישיונות ובחינת ביצוע קידוחי אקספלורציה נוספים בעתיד.

לפני כשבועיים החליטו החברות השותפות ברישיון הקידוח באתר שרה לנטוש את באר הקידוח. זאת לאחר שעל פי ממצאי הקידוח ועל פי מידע שהתקבל מהמפעיל, לא נמצאו בקידוח כמויות מסחריות של הידרוקרבונים.

הסכום שהוצא בגין הקידוח עד לנטישה עמד על כ-48.5 מיליון דולר. ההוצאות הצפויות לשיקום אתר הקידוח (הוצאות הנטישה) נאמדות בכ-7 מיליון דולר. החברות בוחנות את ההשלכות החשבונאיות של ההחלטה לנטוש את באר הקידוח על הדוחות הכספיים של החברה.

 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.