Forbes Israel Logo

נלחמים דרך הכיס: החוק לאיסור הוצאת כספי מסתננים – לקריאה ראשונה

ועדת שרים לענייני חקיקה אישרה אתמול על דעת הממשלה את טיוטת "החוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (איסור הוצאת כספי מסתנן מישראל)", והיא תועלה היום לקריאה ראשונה בכנסת.

תיקון החוק, כך בהודעה, הוא צעד אחד מתוך שורת צעדים כלכליים לטיפול בהסתננות לישראל אותם גיבש צוות בין משרדי מיוחד בראשות מזכיר הממשלה, לאחר שאסף נתונים על דפוסי התנהגותם של המסתננים מאפריקה.

לפי החוק החדש, העונש על הוצאת כספים לחו"ל ע"י מסתנן יהיה 6 חודשי מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל; העונש למי שיסייע למסתנן חמור יותר ויעמוד על שנת מאסר, או קנס בסך 29,200 שקל, או פי שניים מגובה הסכום שיוציא, לפי הסכום הגבוה יותר. החמרת הענישה למסייע נועדה "להתמודד עם מי שיוצרים את התשתית להעברת הכספים". בנוסף, בהתאם לחוק, ניתן יהיה לחלט את הכספים שיתפסו והוצאת הכספים תתאפשר רק עם עזיבתו של המסתנן את ישראל.

החוק החדש "יאזן בין זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה מפני תופעה הולכת וגוברת של הסתננות, לבין חובתה לכבד את זכויות האדם של מי שנמצא בשטחה". האיזון, לפי ההודעה, יושג באמצעות איסור זמני על הוצאת הכסף מגבולות המדינה, שעה שאין הגבלה על פעולות בכסף שנעשות בארץ, ובעת היציאה מהארץ יוכל המסתנן להוציא עמו את הכסף שהרוויח בעבודתו כאן. האיסור, כך נכתב, לא יחול על מקרים הומניטאריים ומי שהוכר כפליט.

על פי ההערכה, מרבית המסתננים, שמספרם נאמד בכ-60,000, מגיעים לישראל כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא. לפי נתוני הבנק העולמי והבנק לפיתוח אפריקה, היקף העברות כספים של מסתננים למשפחותיהם במדינות אפריקה "מוערך במיליארדי דולרים כל שנה ומהווה חלק משמעותי מכלכלתן של אותן מדינות", לשון ההודעה

אותו צוות בין משרדי בראשות מזכיר הממשלה האוזר ביצע תחקיר המעלה כי"למעלה מחצי מיליארד שקלים יוצאים מידי שנה מישראל על-ידי מסתננים לארצות מוצאם, הן בצינורות מוסדרים והן באופן בלתי-חוקי באמצעות בלדרים, וכי 10,000 מסתננים הם בעלי חשבון בנק מוסדר בישראל".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.