Forbes Israel Logo

סוף הדרך? בנק סיליקון ואלי הגיש בקשה לכינוס נכסי אלווריון

מצבה הכלכלי הקשה של אלווריון מקבל כעת חותמת רשמית ואולי גם סופית: בנק סיליקון ואלי (SVB) הגיש הבוקר בקשה לכינוס נכסי החברה וחברת ווייביון אשר מניותיה מוחזקות בידי אלווריון, בשל טענה לחוב בסך למעלה מ-3.2 מיליון דולר.

בבנק הוסיפו וטענו בבקשה שהוגשה לבית המשפט כי החברה הנה חדלת פרעון ואינה מסוגלת להחזיר את חובותיה, ולכן הוגשה הבקשה לכינוס נכסיה.

"לא נותרה בידי הבנק אשר המתין בסבלנות והעניק לחייבות הזדמנויות רבות לפרעון החוב כל ברירה מלבד הבקשה, בניסיון ותקווה כי יעלה בידו לפרוע את מלוא החוב שחייבות לו החברות מתוך הנכסים המשועבדים לו", נכתב בנימוקים לבקשה.  

צילום: אהוד כהנים

"במהלך התקופה שלאחר העמדת המימון ועד למועד זה, הדרדר מצבה הפיננסי של אלווריון והיא נקלעה לקשיים תזרימיים ואחרים", נאמר בהמשך הבקשה. "בהתאם לדיווחים אשר קיבל הבנק עולה כי הלוות אינן עומדות ביחס הנזילות הקבוע להסכם המעודכן. במסגרת דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של 2013 הוסיפו רואי החשבון המלווים של אלווריון הערת 'עסק חי', אירוע המהווה הפרהשל ההסכם המעודכן".  

החברה מסרה בתגובה כי היא בוחנת את ההשלכות המשפטיות של הבקשה.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.