Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

עוד מכה לבן דב: בית המשפט הורה למנות מפרק זמני לטאו תשואות

עוד מכה לבן דב: בית המשפט המחוזי בתל אביב הורה למנות מפרק זמני לחברת טאו תשואות. השופטים קיבלו את עמדת הכונס הרשמי ואת עמדתם של חלק מנאמני האג"ח וציינו כי לא מצאו טעמים המצדיקים הארכה נוספת של הקפאת ההליכים, מעבר לתקופת תשעת החודשים המסתיימת בסוף החודש. 

בית המשפט ציין בהחלטתו, כי על פי התרשמותו ממהלך הדיונים עד כה, ספק בעיניו אם אכן מתכוון בעל השליטה בחברה בן דב להגיע להסדר במהירות הראויה, וזאת בין השאר לנוכח היעדר תרומה של ממש מצדו עד היום למימון הקפאת ההליכים עצמה והפעולות שנדרש היה לעשותן..

בשולי החלטתו ציין בית המשפט כי סיום הקפאת ההליכים לא תמנע אפשרות להגיע להסדר, שהצדדים יוכלו להגיע אליו גם במסגרת הליך הפירוק.

 אילן בן דב, בעל הלשיטה בטאו | צילום: יוסי זליגר

בית המשפט מינה את עו"ד יוסף שגב כמפרק זמני. בין שאר תפקידיו וסמכויותיו, יבחן המפרק הזמני את נסיבות קריסת החברה ואת זכותה כלפי מר בן דב על פי הרשום בספריה.

חברת טאו ניהלה המהלך השנה וחצי האחרונות מגעים עם מחזיקי האג"ח שלה בניסיון להגיע להסדר חוב. במסגרת הסכם עקרונות שנחתם בין החברה לבין נושיה ב-2011 סוכם על הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות, קבלת מניות טאו, תשלום במזומן מבעל השליטה, וקבלת מניות חברת האחזקות סאני שמחזיקה בטאו. 

אולם לאחר שהעסקה של בן דב למכירת פרטנר לחברת האצ'ינסון נכשלה, הוא התנער מהסכם ההבנות עם הנושים בטענה כי התנאים לביצועו הופרו. בעקבות זאת ביקש בן דב לנסח הסכם עקרונות חדש.

לפני שמונה חודשים הוצא צו להקפאת הליכים לטאו. כמו כן, נאסר על ביצוע כל שינוי בנכסי החברה. לטאו חוב של 330 מיליון שקל למחזיקי האג"ח. 


הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן