Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

ענפי המחשבים וציוד התקשורת: ירידה של 6.6% במספר העובדים

פיטורים מתמשכים בענף המחשבים וציוד התקשורת: מהרבעון האחרון של 2011 ועד הרבעון השני 2013, פוטרו מהענף 1,070 איש, שהם ירידה מצטברת של 6.6%. כך מסרה היום התאחדות התעשיינים.

מנתוני דוח "מועסקים בתעשייה" של אגף המחקר בהתאחדות התעשיינים, עולה במהלך הרבעון השני של 2013 נשלחו לביתם 155 עובדים בענף המחשבים וציוד התקשורת. בנוסף פוטרו מהתעשייה 290 עובדים מענף העץ והריהוט, 185 עובדים מענף המזון ו-55 עובדים מענף הרכיבים האלקטרוניים.

"פיטורי העובדים בענף הציוד האלקטרוני לצריכה ולתקשורת, התרחשו על רקע הנסיגה הדרסטית בתפוקת ענף זה", התייחסה מנהלת אגף המחקר, דפנה אבירם ניתן, לנתונים. "במהלך השנה החולפת ירדה תפוקת הענף בשיעור חד ביותר של 15.7%. ענף זה, כמו ענפים אחרים בתעשייה הישראלית, מתמודד עם שחיקה ניכרת בכושר התחרות מול מתחריו, זאת בעיקר לנוכח התיסוף בשערו של השקל, אשר פוגע ביכולתם של היצרנים הישראלים להציע מחיר אטרקטיבי עבור תוצרתם ובכך מביא לאובדן עסקאות ביצוא ובשוק המקומי".

"ענפים נוספים שפיטרו עובדים הם בעיקר הענפים הקלאסיים/מסורתיים", המשיכה אבירם ניתן, "לרבות ענפי העץ והריהוט, המזון והמשקאות, אשר נפגעו הן מהאצת חשיפת המשק לתחרות מיבוא, והן מהתחזקות השקל, שהביאה להוזלה יחסית של היבוא המתחרה. להערכתנו, בחודשים הקרובים תימשך קליטת העובדים בקצב מתון ביותר".

צילום: Shutterstock

למרות הפיטורים, מדוח "מועסקים בתעשייה" עולה כי במהלך הרבעון השני של 2013 חל גידול זעום במצבת העובדים בתעשייה של 0.2%, שהם 825 איש. למעשה, מרבית ענפי התעשייה קלטו עובדים ברבעון השני של 2013: 400 עובדים חדשים נקלטו בענף מוצרי המתכת, 275 עובדים נקלטו בענף המכשור האלקטרוני ורפואי, 165 עובדים נקלטו בענף הגומי והפלסטיק, 100 עובדים נקלטו בענף המכונות והציוד ו-95 עובדים נקלטו בענף הכימיה והנפט.

הגידול הזעום במספר העובדים בתעשייה מתיישב עם נתוני התאחדות התעשיינים, המעידים על נסיגה בתפוקת התעשייה. ברבעון השני של 2013 נרשמה נסיגה של 2.2% בתפוקת התעשייה. הנסיגה בתפוקת התעשייה בכלל ובקבוצת ענפי הטכנולוגיה העילית בפרט, נגזרה בעיקרה מנסיגה דרמטית, של כ-29%, בתוצר ענף התרופות. כך, בניכוי ענף תנודתי זה, רשמו יתר ענפי התעשייה צמיחה הנאמדת בכ-1.5%.

צמיחה של 1.2% נרשמה בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית. גידול זה משקף את צמיחתם של מרבית ענפי הקבוצה, כאשר צמיחה נרשמה בענפי המכונות והציוד (7%) כלי ההובלה והתחבורה (5%) והציוד החשמלי (3%). מנגד, נסיגה מתונה נרשמה בתוצר ענף הכימיה ונפט (1%-). במקביל, גידול של 1.4% נרשם בתוצר קבוצת ענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית, על רקע עלייה של 4% בתוצר ענף המתכת הבסיסית, ושל 3% בענף המינרלים האל-מתכתיים. מנגד, נסיגה מתונה נרשמה בענף מוצרי המתכת (1%-) וקיפאון שרר בענף הגומי והפלסטיק.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן