Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

פרטנר: הרווח הנקי ירד ברבעון השני ב-35% ל-20 מיליון שקל

הרווח הנקי של פרטנר ברבעון השני של 2013 הסתכם ב-20 מיליון שקל (6 מיליון דולר), ירידה של 35% בהשוואה לרווח נקי של 120 מיליון שקל ברבעון השני של 2012. כך עולה מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה לרבעון השני של 2013.

ההכנסות ברבעון השני 2013 הסתכמו ב-1.13 מיליארד שקל (312 מיליון דולר), ירידה של 21% בהשוואה ל-1.428 מיליארד שקל ברבעון המקביל של 2012. הכנסות המגזר הנייד ברבעון השני 2013 הסתכמו ב-897 מיליון שקל (248 מיליון דולר), ירידה של 22% מסך של 1.156 מיליון שקל ברבעון השני 2012.

נכון לסוף הרבעון השני של 2013, בסיס מנויי הסלולר של החברה (כולל מנויי מודם סלולרי ו- 012 מובייל) הסתכם בכ-2.92 מיליון מנויים. במהלך הרבעון השני ירד בסיס המנויים בכ-11 אלף מנויים, בהשוואה לירידה של כ-55 אלף מנויים ברבעון השני של 2012. הירידה בבסיס המנויים ברבעון המדווח נובעת מירידה מבסיס מנויי ה- Pre-Paid בהיקף של 12 אלף מנויים.

שיעור הנטישה הרבעוני (Churn) למנויי סלולר ברבעון השני 2013 היה 9.4%, בהשוואה ל-8.9% ברבעון השני 2012, ו-10.4% ברבעון הראשון של שנת 2013. שיעור הנטישה הגבוה משקף בעיקר את ההשפעה של רמת התחרות הגבוהה בשוק.

מנכ"ל פרטנר, חיים רומנו | צילום: יח"צ

נתח השוק הסלולרי של החברה (על בסיס מספר מנויים סלולריים) נכון לסוף הרבעון השני מוערך בכ-29% בדומה לסוף הרבעון הראשון של 2013. ברבעון השני של 2013 הסתכמה ההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ARPU) ב-83 שקלים, ירידה של כ-18% מ-101 שקלים ברבעון השני 2012, ועליה של 1% מ-82 שקל ברבעון הראשון של 2013.

הירידה בהשוואה לרבעון המקביל משקפת בעיקר את המשך שחיקת המחירים בשירותים הסלולריים העיקריים לרבות שיחות זמן אוויר, שירותי תוכן ושירותי נדידה בעקבות התחרות בשוק. העלייה בהשוואה לרבעון הראשון של 2013 נבעה בעיקר מהירידה בשחיקת המחירים והשפעת העונתיות.

מספר דקות השימוש החודשי הממוצע למנוי סלולר ("MOU") ברבעון השני 2013 הסתכם ב-532 דקות, גידול של 22% מ-437 דקות ברבעון השני 2012. גידול זה משקף בעיקר את הגידול המתמשך בנתח המנויים הסלולריים עם תכניות תעריפים המציעות כמות גדולה של דקות או דקות ללא הגבלה. לאור מגמה זו, החברה מאמינה שדיווח מספר דקות השימוש החודשי הממוצע אינו מועיל להבנת תוצאות הפעילות של החברה, ולכן החברה בוחנת להפסיק בסוף שנת 2013 לדווח את נתוני מספר דקות השימוש החודשי הממוצע למנוי סלולר.

"תוצאות הרבעון השני של שנת 2013 משקפות מחד את המשך השפעתה של התחרות בשוק, ומנגד את השקעתנו בנכסיה העיקריים של החברה", אמר חיים רומנו, מנכ"ל פרטנר. "במקביל, אנו מבצעים שינויים בפעילות העסקית, בגישה השיווקית ובמבנה ההוצאות של החברה, מהלכים אשר הביאו לירידה של 153 מיליון שקל בהוצאות התפעוליות בהשוואה לרבעון השני של שנת 2012".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן