Forbes Israel Logo

ציון לשבח: שיכון ובינוי דורגה על-ידי חברת דירוג האשראי מדרוג בציון A1

חברת דירוג האשראי מדרוג פרסמה היום דו"ח בנוגע לקבוצת שיכון ובינוי, בו היא מאשררת את הדירוג A1.il לקבוצה. כמו-כן, הדו"ח מציב את אופק הדירוג של סדרות האג"ח 3-8 שבמחזור החברה כאופק יציב, לאחר שמדרוג הוציאה את שיכון ובינוי מרשימת הבחינה שלה (Credit Review).

בין התימוכין שהציג הדו"ח להחלטה ניתן להצביע על היקף הפעילות הגלובאלי הנרחב של שיכון ובינוי בתחומים כמו קבלנות תשתיות בישראל ובחו"ל, ייזום מגורים בישראל ובמרכז ומזרח אירופה ופרויקטים של זכיינות, אנרגיה ונכסים מניבים, אותם היא מנהלת.

יו"ר קבוצת שיכון ובינוי, משה לחמני | צילום: סיוון פארג

היקף הרווח הגולמי של החברה היווה הסבר משמעותי נוסף, כ-700-800 מיליון שקל, וכמו כן הנזילות הגבוהה שעומדת לרשותה (כ- 1.9 מיליארד שקל) ותזרים המזומנים היציב שלה, המהווים "ארגז כלים" המאפשר לחברה, בעת הצורך, לייצר מקורות תזרים נוספים בהיקף משמעותי. לפי הדו"ח, מקורות התזרים מבוססים הן על פעילות שוטפת, והן על מקורות משמעותיים נוספים שאינם מוערכים בהתאם לשווי הוגן פוטנציאלי – נכסים מניבים, פרויקטים והיקף קרקעות משמעותי המוצגים לפי עלות.

סיבות נוספות להחלטת הדירוג כפי שתוארו בדו"ח היו, בין היתר: קיטון חשיפות החברה לפעילות של חברת SBI בניגריה, לאור אישור תקציב המדינה שם לאחרונה; זכייתה בשני מכרזים ביבשות אמריקה לאחרונה (בטקסס ובקולומביה) להקמת כבישי אגרה; הקיטון בחשיפות החברה לפרויקט "אשלים"; והותק והניסיון הרחב של ההנהלה.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.