חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
Forbes Israel Logo

קידוח גבריאלה נדחה – האסדה תועבר למלטה

מודיעין אנרגיה, השותפה בקידוח גבריאלה, אישרה היום כי ניהלה מגעים מול ספק אסדת הקידוח עמו התקשרה, במטרה למזער את הנזקים בעקבות הימנעותן של השותפות בקידוח אדירה אנרגיה ישראל בע"מ ו-בראונסטון מלהעמיד את חלקן בתשלום לספק האסדה.

בעקבות המגעים תיקנו מודיעין וספק האסדה את הסכם הקידוח. מודיעין העמידה בסוף השבוע לספק האסדה מכתב אשראי בסך של 3 מיליון דולר, בנוסף למכתב האשראי הראשון על סך 12 מיליון דולר שהעמידה ב-3 בינואר, ובמקום מכתב האשראי על סך 21.2 מיליון דולר שהיה עליה להעמיד עד ל-31 בינואר.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

הסכסוך החל כאשר אדירה הודיעה בתחילת החודש כי לא תעביר את הכסף הדרוש לביצוע פעולות הקידוח ברישיון בשל מה שהיא הגדירה כ"הפרת הסכם מהותית" מצד מודיעין, מקבוצת אי.די.בי. מודיעין, מצידה הודיעה שמדובר בהפרת הסכם, ואיימה כי תפעל להוצאתה של אדירה מן השותפות.

אסדת הקידוח תעזוב באופן מיידי את האיזור ותועבר למלטה. עלות ההעברה למלטה תנוכה ממכתבי האשראי. במהלך תקופה של עד 30 יום מרגע שתעגון האסדה במלטה, יחייב ספק האסדה את השותפות בסך יומי של 100 אלף דולר בגין ימי המתנה, אשר ימשכו ממכתבי האשראי. 

אם במהלך תקופת ההמתנה מודיעין תמצא שוכר משנה לאסדת הקידוח (sublet) אשר יאושר על ידי ספק האסדה ויעמוד בתנאיו, ייקח שוכר המשנה על עצמו את המחויבויות כלפי ספק האסדה על פי הסכם הקידוח. ספק האסדה יחייב את השותפות בסך יומי של 100 אלף דולר בגין ימי המתנה עד למועד התחלת ההסכם עם שוכר המשנה, אך לא יותר מיתרת מכתבי האשראי, אשר ימשכו ממכתבי האשראי, ולשותפות ישוחררו יתרות הכספים שטרם נמשכו על ידי ספק האסדה עד התחלת ההסכם עם שוכר המשנה.

אם במהלך תקופת ההמתנה ימצא ספק האסדה שוכר משנה לאסדת הקידוח (sublet), יחייב ספק האסדה את השותפות בסך יומי של 100 אלף דולר בגין ימי המתנה עד למועד התחלת ההסכם עם שוכר המשנה, אך לא יותר מיתרת שני מכתבי האשראי, אשר ימשכו ממכתבי האשראי. לשותפות ישוחררו יתרות הכספים שטרם נמשכו על ידי ספק האסדה עד התחלת ההסכם עם שוכר המשנה, בניכוי 2 מיליון דולר אשר ימשכו על ידי ספק האסדה.

צילום: רויטרס

בתום תקופת ההמתנה, ואם השותפות לא תמצא שוכר משנה לאסדת הקידוח, יתבטל הסכם הקידוח. במקרה כזה יהיה ספק האסדה זכאי למשוך את יתרות הכספים שנותרו במכתבי האשראי במלואן.

לשותפות תהיינה הוצאות נילוות נוספות בקשר עם העברת האסדה למלטה (כגון אוניות גרירה וליווי, דלק וכיו"ב), אשר אינן מכוסות על ידי מכתבי האשראי, והמוערכות (בניכוי החזרי מס שהשותפות צפויה לקבל) בכ-6 מיליון דולר.

השותפות הבהירה כי בכוונתה לעמוד על כל זכויותיה כלפי אדירה ובראונסטון על פי מערכת ההסכמים שבין הצדדים, לרבות בקשר עם ההוצאות הנילוות הנוספות האמורות וכן עם יתר התחייבויותיהן כלפי השותפות על פיהם.

בשותפות בוחנים את ההשלכות של אי העמדת חלקן של אדירה ובראונסטון במכתבי האשראי וכן את האפשרויות העסקיות והמשפטיות והסעדים העומדים לכאורה לרשות השותפות כלפי אדירה ובראונסטון. למען הסר ספק, בשותפות דחו מכל וכל את טענות אדירה ובראונסטון לגבי הפרה כלשהי מצד השותפות.

השותפות ממשיכה לדבריה לנהל מו"מ לצירוף מפעיל ושותפים לרישיון וכן בוחנת ומנהלת מגעים עם שותפים פוטנציאליים נוספים לצירופם כשותפים ברישיון, והפחתת שיעור זכויות ההשתתפות שלה ברישיון.

השותפות תפעל מול הממונה על ענייני הנפט במשרד האנרגיה והמים, לעדכון תוכנית העבודה ברישיון, כולל דחיית מועד הקידוח ברישיון אשר על פי תוכנית העבודה הנוכחית יש להתחיל בביצועו עד ל-30 ביוני. לא ניתן בשלב זה להעריך מתי ניתן יהיה להתחיל קידוח בשטח הרישיון.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן