Forbes Israel Logo

קידוח "ים 3" של שמן חודש: "המטרה היא להגיע לשכבת הנפט"

לאחר שהפסיקה את פעולת הקידוח הודיעה אתמול בערב חברת שמן לבורסה כי הקידוח ב"ים 3" חודש: "הפעולות בתוך חור הקידוח אשר נועדו לאפשר התמודדות עם הלחצים הגבוהים שגרמו לעצירת פעולות הקידוח הושלמו בהצלחה".

על פי ההודעה הקידוח יימשך במתווה הנדסי חלופי שאושר על ידי השותפים ברישיון, במטרה לאפשר הגעה לשכבת המטרה העיקרית של הקידוח – שכבת הנפט.

תוצאה מהעיכוב בלוח הזמנים שנוצר עקב הלחצים הגבוהים והשינוי במתווה ההנדסי כאמור, אישרו השותפים ברישיון לעדכן את תקציב הקידוח (עבור 100% מהזכויות) שצפוי להסתכם בסך של כ-138 מיליון דולר.


אסדה ימית | צילום: רויטרס

על רקע הגדלת ההוצאות, חברת שמן הגישה תביעה לחברת הביטוח המבטחת את פעולות הקידוח, בדרישה לקבלת שיפוי בהתאם לתנאי הפוליסה. לאחר ניתוח הנדסי של הנתונים שתועדו בבאר סבורים יועציה ההנדסיים של החברה כי חלק מההוצאות שנגרמו כתוצאה מהאירועים בקידוח מכוסים על ידי פוליסת הביטוח שערכה החברה. חברת הביטוח שלחה שמאי מטעמה לבדוק את הטענות ועמדת חברת הביטוח תתגבש בעתיד.

החברה מציינת כי נכון לפרסום הודעה זו מסתכמים אמצעיה הכספים של שמן בסך של כ-11 מיליון דולר, לאחר שהחברה הוציאה בעבר כ-73 מיליון דולר על חשבון תקציב הקידוח. שמן בוחנת מספר אפשרויות להגדלת מקורותיה הכספיים להשלמת חלקה בתקציב הקידוח המעודכן לאחר שנכון להיום חסרים בקופתה כ-27 מיליון דולר.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.