Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

רבוע כחול נדל”ן: הרווח הנקי ירד ב-12% ל-24.2 מיליון שקל

הרווח הנקי של רבוע כחול נדל"ן, שנמצאת בשליטתו של דודי וייסמן, ירד ברבעון הראשון של 2013 בכ-12% ועמד על 24.2 מיליון שקל לעומת 27.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ...
אהוד כהנים

הרווח הנקי של רבוע כחול נדל”ן, שנמצאת בשליטתו של דודי וייסמן, ירד ברבעון הראשון של 2013 בכ-12% ועמד על 24.2 מיליון שקל לעומת 27.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד – עולה מהדוחות הכספיים של החברה אשר פורסמו היום. הירידה ברווח הנקי נובעת כתוצאה מעלייה בהוצאות המימון שגדלו בכ-20% והסתכמו בכ-25.8 מיליון שקל.

ההכנסות מדמי שכירות גדלו ב-4% והסתכמו בכ-53.2 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ-51.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול נבע בעיקר בשל השכרת שטחי מסחר חדשים ובעיקרם המרכז המסחרי בקריית השרון – נתניה וכן בשל עליית המדד.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

מנכ”ל רבוע כחול נדל”ן, זאב שטיין | צילום: רמי זרנגר 

הרווח התפעולי הסתכם בכ-51.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51.3 מיליון שקל אשתקד. הגידול הקל נובע בעיקר מהשינוי בשווי הוגן של נדל”ן להשקעה ומהעלייה בדמי השכירות.

“ברבעון הראשון ממשיכה רבוע כחול נדל”ן להציג גידול בהכנסות מנכסים קיימים ובמקביל פועלת להקמת 6 פרויקטים שונים ברחבי הארץ”, התייחס לדוחות זאב שטיין, מנכ”ל רבוע כחול נדל”ן. “הפרויקטים החדשים שחלקם צפוי להסתיים ולהתאכלס כבר במהלך שנה זו, צפויים להגדיל ולגוון את מקורות ההכנסה של החברה”.

בין ההתפתחויות האחרונות בחברה ניתן למנות את קמפוס קומברס ברעננה, פתיחתו של המרכז המסחרי בקריית השרון, נתניה, פרוייקט הבנייה למגורים בשוק הסיטונאי בתל אביב, והקמת קניון תל אביב במתחם השוק הסיטונאי. החברה פועלת בשני תחומי פעילות עיקריים: תחום הנכסים המניבים ותחום הבנייה למגורים.