Forbes Israel Logo

רפורמות כחלון בתקשורת: על הכוונת – החיוג הבינלאומי

משרד התקשורת פועל לתיקון עיוות שנוצר בתחום השיחות הבינלאומיות בנוגע לשחקנים עצמאיים כדוגמת 018 אקספון, 019 טלזר ו-015 היל"ת. כך, למשל, תבוטל העמלה שגובים מפעילי הסלולר מהמפעילים הבינלאומיים בכרטיסי חיוג משולמים מראש.

לפי הודעת המשרד, "על רקע השינויים בשוק התקשורת, ובכללם היווצרותן של קבוצות תקשורת חדשות, נוצר קושי למפעילים בינלאומיים עצמאיים, שאינם חלק מקבוצה (כדוגמת 018 אקספון, 019 טלזר ו-015 היל"ת) להתחרות בשוק שירותי השיחות הבינלאומיות".

כמענה מיידי ל"קושי המיוחד שנוצר בתחום כרטיסי החיוג המשולמים מראש", המאפשרים התקשרות באמצעות מפעיל סלולרי לשיחות פנים ארציות ובינלאומיות, בחן משרדו של השר כחלון בפרק זמן קצר הוראות מחייבות ומיידיות הנוגעות להתנהלות חברות הסלולר והמפעילים הבינלאומיים, במטרה להקל על המפעילים הבינלאומיים העצמאיים את היכולת להתחרות בשוק הבינלאומי בכלל, ובכרטיסי החיוג המשולמים מראש בפרט.

בין ההנחיות הנבדקות: חיוב הצגת הפיצול המגולם בתעריף המלא (לדוגמא – מחיר השיחה ליעד + מחיר קישור הגומלין), איסור על מפעיל בינלאומי להציע מחיר משתנה בין מפעילים סלולריים, איסור קידום של מפעיל בינלאומי ספציפי ע"י מפעיל סלולרי, וכאמור – ביטול העמלה שגובים מפעילי הסלולר מהמפעילים הבינלאומיים בכרטיסי החיוג. בנוסף, הודיע משרת התקשורת כי הוא מצא ש"נדרשת בחינה מחודשת של מבנה תחום שירותי הבזק הבינלאומיים ומידת עצמאותו". 

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.