Forbes Israel Logo

רצים לדירה: שיא של 13 שנים בביקוש לדירות חדשות באוגוסט

הביקוש לדירות חדשות עמד באוגוסט 2012 על כ-4,180 יחידות, מתוכן כ-2,280 דירות חדשות שנמכרו לציבור הרחב וכ-1,900 דירות שלא למכירה (שימוש עצמי של בעל הקרקע, "בנה ביתך", קבוצות רכישה, השכרה ועוד) – כך עולה מנתונים מוקדמים של סקר התחלות בנייה וסקר מכירת דירות חדשות בבנייה ביזמה פרטית, הנערכים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. זהו הביקוש הגבוה ביותר לדירות חדשות, שנרשם מאז דצמבר 1999 (בו נרשמו 4,240 דירות חדשות).

בחודשים ינואר-אוגוסט 2012 נבנו כ-43% מהכמות המבוקשת של הדירות החדשות על קרקע בבעלות פרטית. הכמות המבוקשת של דירות חדשות בינואר-אוגוסט 2012 היתה גבוהה בכ-7% בהשוואה לתקופת מאי-דצמבר 2011, אך נמוכה בכ-3% מזו של התקופה המקבילה ב-2011.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

ביקוש גבוה לדירות חדשות | צילום: רויטרס

כ-31% מסך כל הביקוש בינואר-אוגוסט 2012 (דירות חדשות שנמכרו ודירות שלא למכירה) היו במחוז המרכז, וכ-8% בלבד במחוז חיפה. בחודשים ינואר-אוגוסט 2012 נרשמה עלייה בכמות המבוקשת של דירות חדשות בכל המחוזות, למעט במחוזות חיפה והמרכז, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

בבחינת נתוני המגמה של הביקוש לדירות חדשות בשנים האחרונות, מסתמנת מגמת עלייה (עם תנודות) שהגיעה מרמה של כ-2,600 דירות בחודש, לכ-3,500 דירות בסוף 2010 ובתחילת 2011. במהלך שנת 2011 הסתמנה ירידה, ומ-2012 מסתמנת עלייה מרמה של כ-3,100 דירות בחודש לרמה של כ-3,300 דירות.

מתוך הדירות החדשות שנמכרו לציבור הרחב, כ-10,150 היו דירות בבנייה ביוזמה פרטית, וכ-4,330 דירות בבנייה ביוזמה ציבורית. במספר כלל הדירות החדשות שנמכרו בתקופה זו, חלה עלייה של כ-7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. חלקן של הדירות החדשות שנמכרו מסך כל הכמות המבוקשת של הדירות החדשות, נע בין 72% במחוז המרכז לבין 19% במחוז הצפון.

בתקופה זו נרשמה עלייה במספר הדירות החדשות שנמכרו, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד: במחוז ירושלים כ-54%, במחוז הצפון – כ-44%, במחוז הדרום כ-12% ובמחוז המרכז – כ-4%. לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-8% במחוז תל אביב, ושל כ-7% במחוז חיפה. על פי נתוני המגמה, נרשמת עלייה רצופה במכירת הדירות החדשות מאז ספטמבר 2011, זאת לאחר ירידה רצופה שנרשמה בתקופה דצמבר 2010 עד ספטמבר 2011.

חלקה של הבנייה שלא למכירה מסך כל הכמות המבוקשת של הדירות החדשות, נע בין כ-81% במחוז הצפון לבין כ-28% במחוז המרכז. מכלל הדירות שלא למכירה שהוחל בבנייתן, כ-1,750 נבנות בקבוצות רכישה, לעומת כ-2,810 בתקופה המקבילה ב-2011.

מספר הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף אוגוסט 2012 (כ-20,030 דירות) היה גבוה בכ-7% מזה שנרשם בסוף אוגוסט 2011. מתוך הדירות החדשות שנותרו למכירה בסוף אוגוסט 2012, היו כ-14,730 דירות בבנייה ביזמה פרטית וכ-5,300 דירות בבנייה ביוזמה ציבורית.

נתוני התחלות וגמר בנייה מבוססים על דיווח לגבי היתרי בנייה, המתקבל מרשויות מקומיות ומוועדות לתכנון ולבנייה מקומיות, ועל איסוף נתוני סקר שדה של הלמ"ס מקבלנים, מחברות בנייה וממשרדי מכירת דירות.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.