Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

שיכון ובינוי: ההכנסות עלו ב-14%; הרווח הנקי – 445 מיליון שקל

חברת שיכון ובינוי מקבוצת אריסון פרסמה היום את תוצאותיה לשנת 2012. החברה דיווחה על גידול של 14% בהכנסות שהסתכמו ב-6.1 מיליארד שקל ועל רווח נקי יציב. החברה מסבירה את העלייה בהכנסות במהתרחבות הפעילות הבינלאומית, ובעיקר מהפעילות בתחום התשתית והבנייה. בנוסף דווח על . בנוסף, חלה עלייה בהכנסות החברה הבת שיכון ובינוי נדל"ן, כתוצאה מעליה בהיקף מסירת הדירות ועליה במחיר הממוצע לדירה.

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

ב-2012 מכרה שיכון ובינוי נדל"ן 722 יחידות דיור, עלייה של 7.6% לעומת שנת 2011. המחיר הממוצע לדירה עלה ב-9% ל-1.45 מיליון שקל. הרווח התפעולי של הקבוצה הסתכם בשנת 2012 ב-783 מיליון שקל. בשנת 2011 הכירה החברה בהכנסה בגובה 82 מיליון שקל, כתוצאה משערוך ההשקעה בחברת הנדל"ן בגרמניה איי.די.או.

עפר קוטלר, מנכ"ל שיכון ובינוי | צילום: רמי זרנגר

עוד דווח כי הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו בשנת 2012 בכ- 339 מליון שקל, ירידה של כ-4 מליון ש"ח לעומת שנת 2011. השנה נרשם גידול בהוצאות החזקת משרד שכוללות הוצאות שכר דירה בבנין המשרדים החדש אליו עברה החברה ביוני 2011, מנגד נרשם קיטון בהוצאות בגין מגה מכרזים שהחברה מתמודדת בהם בישראל ובחו"ל.

הוצאות המסים בשנת 2012 הסתכמו בכ- 171 מליון שקל, לעומת סך של כ- 144 מליון שקל בשנת 2011 ו- 2010. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מהעליה ברווח במגזר יזמות נדל"ן בישראל שבעקבותיה עלו גם הוצאות המיסים בישראל בסך של כ- 37 מליון שקל. מאידך, חלה ירידה בהוצאות המסים במגזר תשתית ובניה בישראל בסך של כ- 5 מליון שקל בעקבות עדכון נכסי מסים נדחים. בנוסף, חלה ירידה בהוצאות המסים בחו"ל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד בסך של כ- 5 מליון שקל.

צבר ההזמנות של החברה הסתכם בשנה החולפת ב-9.7 מיליארד שקל, מתוכם 7.1 מיליארד שקל הינם בגין פעילות בחו"ל. 

ההון החוזר של החברה הסתכם בכ- 848 מליון שקל לעומת 510 מליון ש"ח בסוף שנת 2011.
לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ- 1.4 מיליארד שקל ומסגרות אשראי כספיות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 1.1 מיליארד שקל.

בשיכון ובינוי מדגישים כי כל פעילות החברה מבוססת על תפיסת הקיימות. לטענת החברה, תפיסת הקיימות מדגישה את חשיבות ההטמעה של שיקולים כלכליים, סביבתיים וחברתיים בתהליכי ניהול וקבלת החלטות. התפיסה דוגלת בהתנהלות עסקית נאותה, שמאפשרת צמיחה ושגשוג תוך התחשבות באדם, בסביבה ובצרכי הדורות הבאים.

"לנוכח היות תחום הקיימות מתהווה ונבנה, בחרה החברה לפתח כלי ניהול ייחודיים, המתאימים לצרכי הקבוצה, לרבות אפיון תהליכים קיימים, הגדרת נקודות לבחינת היבטי הקיימות ובניית נהלים והקמת מערכות ניהול לדיווח. בנוסף, לשם ביסוס ולהעמקת היכולות בתחום הקיימות הוחלט בקבוצה על מינוי אחראי קיימות בכל חברת בת ובמחלקת הזכיינות בקבוצה הכפופים מקצועית לסמנכ"ל הקיימות של החברה, לשם הטמעת כלים אלו". 

מנכ"ל שיכון ובינוי עופר קוטלר קיבל ב-2012 7.1 מיליון שקל. שכרה של רוית ברניב, היו"ר הקודמת של הקבוצה עמד על 5.79 מיליון שקל. שכר הבכירים בחברה הסתכם בשנה הקודמת ב-23 מיליון שקל.  

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן