Forbes Israel Logo

תוצאות המיצ"ב: שיפור בהישגי התלמידים, לצד העמקת הפער בין עשירים לעניים

תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה יותר מגיעים להישגים גבוהים יותר – כך עולה מתוצאות בחינות המיצ"ב (מדדי יעילות ובחינה בית ספרית) לשנת הלימודים תשע"ג שפורסמו היום (א'). יחד עם זאת, נרשמה מגמת שיפור בקרב תלמידי ישראל במקצועות המדע והמתמטיקה, לצד ירידה בהישגים בשפה העברית.

במבחני המיצ"ב תשע"ג השתתפו 113,854 תלמידים מ-1,131 בתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים, ובסקרי "האקלים והסביבה הפדגוגית" השתתפו 216,087 תלמידי כיתות ה'-ט' ו-19,607 מחנכים ומורים המלמדים את מקצועות המיצ"ב בכיתות א'-ט'. נוסף על כך הועברו סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בקרב מדגם ארצי מייצג של 5,237 תלמידי כיתות י'-י"א ו- 3,493 מורי כיתות י'-י"א.

בקרב תלמידים בכיתות ה' נרשמה עליה בהישגים ביחס לשנה הקודמת במקצועות מדע וטכנולוגיה (עליה של 14 נקודות), מתמטיקה (עליה של 7 נקודות) ובשפת אם ערבית (עליה של 14 נקודות). התוצאות בשפה האנגלית היו דומות, אולם בשפה העברית נרשמה ירידה של 7 נקודות. בקרב תלמידי כיתות ח' נרשמה מגמה דומה, כאשר התוצאות במדע וטכנולוגיה השתפרו ב-20 נקודות, במתמטיקה ב-18 נק', בערבית ב-13 נק' ובאנגלית ב-6 נק', לעומת היעדר שינוי בתוצאות המבחן בעברית.

צילום: רוייטרס 

הפערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה באו לידי ביטוי בכיתות ח', כאשר עליה מצטברת בהישגי דוברי העברית נרשמה אך ורק בקרב תלמידים מרקע חברתי-כלכלי גבוה ובינוני. הפער בין תלמידים מהמעמד הכלכלי הנמוך לגבוה עמד בשנת תשע"ג על 110 נקודות, וזאת לעומת פער של 84 נק' בתשע"ב.

מסקר "האקלים והסביבה הפדגוגית", במסגרתו נשאלים התלמידים על מעורבות באירועי אלימות ויחסם הכללי לבית הספר, עולה כי 12% מתלמידי כיתות ה'-ו', 10% מתלמידי ז'-ט' ו-7% מתלמידי י'-י"א דיווחו על מעורבות באירועים אלימים בחודש למענה על הסקר.26% מתלמידי ה'-ו', 23% מתלמידי ז'-ט' ו-15% מתלמידי י'-י"א דיווחו כי בחודש האחרון ספגו קללות שנועדו לפגוע בהם. השיעורים הגבוהים ביותר נרשמו בבתי הספר היסודיים, מעט נמוכים יותר בחטיבות הביניים, ונמוכים במידה משמעותית בחטיבה העליונה.

לאורך השנים ניתן לזהות מגמה של ירידה קלה בשיעורי המדווחים בקרב תלמידי ה'-ו' ויציבות בקרב תלמידי ז'-ט' ו-י'-י"א. לאורך השנים נרשמה ירידה חדה בשיעורי המדווחים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים ויציבות בחטיבה העליונה.

לאתר דה פוסט

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.