Search
Close this search box.
Forbes Israel Logo

תנובה תשלם למדינה 3 מיליון שקל בגין אי העברת מסמכים

הממונה על הגבלים עסקיים, פרופ' דיויד גילה, וחברת תנובה הגיעו לכלל הסכמה לפיה תנובה תשלם לאוצר המדינה שלושה מיליון שקל. העונש הכספי מגיע בעקבות הפרשה של אי העברת מסמכים לרשות ההגבלים מצד החברה. ההסכם אליו הגיעו הצדדים בא במקום נקיטת צעדי אכיפה, כגון הליך פלילי נגד תנובה ונושאי משרה בה. הצו המוסכם יועמד לעיון הציבור ולאחר מכן הצדדים יבקשו את אישור הצו ע"י בית הדין להגבלים עסקיים.

במרץ 2011 ולאחר מכן שוב ביולי הרשות להגבלים עסקיים דרשה מתנובה למסור נתונים ומסמכים הנוגעים לפעילותה. ב-25.9 של אותה שנה נפתחה נגד תנובה חקירה גלויה בעקבות חשדות לפיהן לא העבירה את כל המסמכים הרלוונטיים לרשות. ואכן, בחקירה התגלו מסמכים שלא הועברו לרשות.

מאחר שהמקרה אירע לפני כניסתו לתוקף של התיקון לחוק, שהקנה לרשות ההגבלים העסקיים את הסמכות להטיל עיצומים כספיים, ובהתחשב בכך שמדובר במקרה שגם אילו היה נעשה לאחר כניסת התיקון לתוקף היה מטופל באמצעות עונש כספי, ולא באמצעות אכיפה פלילית, בחרה הרשות במתווה של הסכם מוסכם ולא בפתיחת הליך פלילי כנגד החברה.

תשלם 3 מיליון שקל – תנובה. צילום: אריאל ירוזולימסקי

על פי הרשות, הסכום משקף את חומרת המעשים הן בהיבט הספציפי של תנובה והן בהיבט הרחב יותר של אי העברת נתונים הנדרשים לרשות ההגבלים העסקיים לצורך מילוי תפקידה כחוק.

"הסכום המשולם היום על ידי תנובה מהווה קפיצת מדרגה באכיפת חוק ההגבלים העסקיים", מסר הממונה גילה. "הצו המוסכם שאליו הגענו עם תנובה שולח מסר חד משמעי לפיו על כל הגורמים במשק להיענות לדרישות הנתונים של הרשות, וכי לאי קיום דרישת הנתונים במלואה, גם אם הוא לא נעשה בכוונת זדון, יש מחיר משמעותי".

חוק ההגבלים העסקיים קובע חובה להעביר לרשות ההגבלים העסקיים את כל החומר שנדרש על ידה לצורך הבטחת ביצוע החוק (סעיף 46 – ב'). סמכות הרשות לדרוש נתונים ומסמכים הינה כלי הכרחי המאפשר לרשות ללמוד ולנתח בניתוח מדויק ונכון את השווקים השונים בישראל, לשמור על התחרות במשק ולמנוע פגיעה בצרכנים.

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.

דילוג לתוכן