Forbes Israel Logo

“60% מעובדי המדינה מועסקים בחוזים מיוחדים בניגוד לחוק”

משרד מבקר המדינה מותח ביקורת נגד נציבות שירות המדינה בנוגע לאופן העסקת עובדים במגזר הציבורי. לטענת המשרד, נציבות שירות המדינה מעסיקה עובדים במסגרת חוזים מיוחדים ולא באמצעות מכרזים, כפי שמורה חוק המינויים. בנוסף, בדו"ח מבקר המדינה נאמר כי הנציבות אינה מדווחת כראוי על העובדים המועסקים בחוזים הללו ואינה מנמקת את סיבת העסקתם באופן זה. 

על פי חוק המינויים, העסקת עובד בשירות המדינה בחוזה מיוחד מותרת במקרים מסויימים המעוגנים בתקנות שירות המדינה. עובדים אלה מוגדרים כמי שעבודתם "חיונית למדינה" והעסקתם מותנית באישור ועדת חריגים מיוחדת. 

אולם בפועל, המשרד מצא כי 60% מהעובדים שהצטרפו לשירות המדינה משנת 2008 נקלטו בחוזים מיוחדים. בדיקת המשרד לביקורת המדינה נעשתה בששה משרדי ממשלה: משרד התחבורה, משרד התשתיות, משרד התמ"ת (היום משרד הכלכלה), משרד המשפטים, משרד הפנים, משרד החקלאות והמשרד לביטחון פנים. 

על פי הדו"ח, 43% מן העובדים בשירות המדינה המועסקים בחוזים מיוחדים הם אקדמאים, משפטנים כלכלנים ומומחים. בשנים 2007-2011 גדל מספר האקדמאים המועסקים בחוזים מיוחדים ב-54%, ל-1,563 עובדים. בקרב הכלכלנים מספר החוזים המיוחדים עלה ב-56%. 

צילום אילוסטרציה: רויטרס | למצולמים אין כל קשר לכתבה

במשרד המבקר מסבירים כי נציבות שירות המדינה לא הגדירה מהי "משרה חיונית" ומהו "עובד חיוני" על מנת לקבוע תנאים להעסקתו בחוזה מיוחד. לכן, השיקול בנוגע להעסקת עובדים בחוזים אלה נותר שלה בלבד. במשרד מציינים כי "בהעדר הגדרות אלו נמצא שהנציבות הרחיבה בפרשנותה את השימוש בחוזה מיוחד כך שכיום כל עובד בעל תואר אקדמי זכאי לחוזה מיוחד".

בנוסף, למרות שהנציבות קבעה כי חוזה מיוחד לא יינתן לאקדמאי המועסק במשרה ניהולית, היא לא עמדה בתנאים שהיא עצמה קבעה ואישרה חוזים מיוחדים גם במשרות מסוג זה. עוד דווח כי "במשרדי הממשלה פעלו להארכת חוזים מיוחדים "באופן פורמלי ואוטומטי, מבלי להעריך את תפקוד העובד ובלי לשקול שיקולים רלוונטים כגון צורכי התפקיד. יתרה מזאת, נציבות שירות המדינה לא מנעה זאת גם אם יש סימן לבעייתיות כלשהי בהמשך ההעסקה".

העסקה בחוזים מיוחדים הינה מותנית בזמן. אולם, במשרד המבקר מסבירים כי במכרזים שמפרסמת הנציבות למשרות לעבודה שאינה תלויית זמן לא מצויין כי קיימת אפשרות להעסקה זמנית תחת על בסיס חוזה מיוחד. 

על פי עמדת הנציבות, הבחירה באופן ההעסקה נתונה בידי העובד עצמו וכי אין מניעה מהעברת עובדים להעסקה בחוזה מיוחד. לטענת המשרד, "העמדה משקפת מצב בו משתמשת הנציבות בחוזה המיוחד שלא למטרה שלשמה הוא נועד. במקום להשתמש בו כאמצעי לגיוס עובדים חיוניים שאי אפשר להעסיקם בדרך אחרת, משמש החוזה לשדרוג תנאי העסקתם של עובדים קיימים". 

על פי הדו"ח, הדירוג של עובד כ"מומחה" משמש כאמצעי לקביעת תנאי העסקתו בחוזה מיוחד. בנוסף דירוג זה מאפשר העסקה בתנאי שכר גבוהים מהמקובל בשירות המדינה. מבדיקת המשרד נמצא כי במרץ 2012 הועסקו בחוזה מסוג זה 370 עובדים. על פי הדו"ח, הנציבות לא הסדירה חוזה זה בנהלים וכתוצאה מכך טוענים במשרד כי "ניתן חוזה מומחים גם לעובדים אשר אינם בעלי מקצועות וכישורים יחודיים. כמו כן נעשה בו שימוש לשדרוג תנאי העסקתם של עובדים שכבר מועסקים בחוזה המדינה". 

במשרד טוענים כי סגן נציב שירות המדינה מוטי אהרוני אישר בפועל התקשרויות בחוזי מומחים ללא תבחינים וללא הליך של דיון בפורום נרחב – ללא שקילה, הנמקה ותיעוד. בנוסף בדיקת המשרד מעלה כי "בכ-28% מהחוזים המיוחדים הועסקו העובדים קודם לכן במילוי מקום. אי הקפדה בנושא זה חמורה ופוגעת בתדמית השירות הציבורי". 

במשרד לביקורת המדינה נבדקו גם נהלי העסקת עובדים בגופי הבטחון השונים, לרבות השב"ס. על פי הדו"ח, בדיווח על שכרם של העובדים בגופים אלה אין דיווח מלא על שכרם של כל העובדים, לרבות עובדים המועסקים בחוזים מיוחדים. במשרד טוענים כי הדו"ח של הממונה על השכר מתייחס רק ל-3,753 עובדים בחוזים מיוחדים, כאשר בפועל מספרם גבוה בהרבה. 

במשרד ממליצים כי נציבות שירות המדינה בשיתוף הממונה על השכר יסדירו באופן מערכתי את דרכי ההעסקה בשירות המדינה, "בין במסגת הוועדה שהוקמה לשם כך בהוראת הממשלה או במסגרת אחרת".

מנציבות שירות המדינה נמסר בתגובה: "מאחר ושירות המדינה נתקל בקושי לגייס עובדים בעלי מומחיות,ברמות השכר הקיימות, פותחו צורות העסקה שנועדו להתמודד עם הקושי בהכנסת אוכלוסיה איכותית ביחס לתנאים הניתנים בשוק העבודה.זאת-בעבודת מטה משותפת לנציבות
ולאוצר. במסגרת זו מאושרים חוזים מיוחדים לאוכלוסיות מסוימות כגון: מהנדסים,אדריכלים וכלכלנים. 
בד בבד מנסה הנציבות להגיע להסכמה עם ההסתדרות על מבנה ההעסקה (בעניין זה ישנו סכסוך עבודה) .לאחרונה יזם נציב שירות המדינה,משה דיין, דיון בנושא עם הממונה על השכר, אגף התקציבים באוצר ויו"ר ההסתדרות, במטרה לגבש כללים בנושא. הואיל והתופעה רווחת זה שנים ארוכות מאד אנו נידרש להליכם מורכבים. מודגש כי חוזים מיוחדים/מומחים ניתנים במשורה ורק על בסיס מקצועי מובהק וכישורים ייחודיים, בהתאם לנוהל שפרסמה הנציבות בעניין זה".

מהממונה על השכר נמסר: "הוסבר למבקר המדינה , קודם לפרסום הדו"ח ,שאכן נפלה טעות בדו"ח שלנו וכי הדברים יתוקן בהתאם. הנתונים אכן תוקנו בדו"ח שפורסם והתייחס לשנת 2011".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.