Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

62. נועם גוטסמן – Noam Gottesman

מנכ"ל, TOMS קפיטלגיל: 51מקור העושר: קרנות גידור, בכוחות עצמומגורים: ניו יורק, ניו יורקאזרחות: ארה"בהשכלה: בי.איי, אונ' קולומביהמצב משפחתי: גרושלדירוג המלא - 165 היהודים העשירים ביותר בעולםלקבלת כל העדכונים, הדירוגים ...
פורבס

מנכ”ל, TOMS קפיטל

גיל: 51
מקור העושר: קרנות גידור, בכוחות עצמו
מגורים: ניו יורק, ניו יורק
אזרחות: ארה”ב
השכלה: בי.איי, אונ’ קולומביה
מצב משפחתי: גרוש

לדירוג המלא – 165 היהודים העשירים ביותר בעולם

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק