Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

64. רון בארון – Ron Baron

גיל: 69מקור העושר: ניהול כספים, בכוחות עצמומגורים: ניו יורק, ניו יורקאזרחות: ארה"בהשכלה: בי.איי, אונ' באקנלמצב משפחתי: נשוילדירוג המלא - 165 היהודים העשירים ביותר בעולםלקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים - ...
פורבס

גיל: 69
מקור העושר: ניהול כספים, בכוחות עצמו
מגורים: ניו יורק, ניו יורק
אזרחות: ארה”ב
השכלה: בי.איי, אונ’ באקנל
מצב משפחתי: נשוי

לדירוג המלא – 165 היהודים העשירים ביותר בעולם

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

בארון I צילום: רויטרס