Sans-serif

Aa

Serif

Aa

Font size

+ -

Line height

+ -
Light
Dark
Sepia

73. שרה בלייקלי – Sara Blakely

גיל: 42מקור העושר: ספנקס, בכוחות עצמהמגורים: אטלנטה, ג'ורג'יהאזרחות: ארה"בהשכלה: בי.איי, אונ' פלורידה סטייטמצב משפחתי: נשואהלדירוג המלא - 165 היהודים העשירים ביותר בעולםלקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים - עשו לנו ...
פורבס

גיל: 42
מקור העושר: ספנקס, בכוחות עצמה
מגורים: אטלנטה, ג’ורג’יה
אזרחות: ארה”ב
השכלה: בי.איי, אונ’ פלורידה סטייט
מצב משפחתי: נשואה

לדירוג המלא – 165 היהודים העשירים ביותר בעולם

לקבלת כל העדכונים, הדירוגים והניתוחים – עשו לנו לייק בפייסבוק

בלקלי I צילום: spanx.com