Forbes Israel Logo

שירה לב עמי

שירה לב עמי | צילום: אינגה אבשלום שיליאן
שירה לב עמי | צילום: אינגה אבשלום שיליאן
ראשת מערך הדיגיטל הלאומי

לפני כשנה איחדה הממשלה את רשות התקשוב ואת מיזם "ישראל דיגיטלית" תחת מערך הדיגיטל הלאומי. שרת הכלכלה והתעשייה אז, אורנה ברביבאי, השרה הממונה, קיבלה את המלצות ועדת האיתור ומינתה את שירה לב עמי לעמוד בראש המערך.

"למערך חשיבות אסטרטגית בהתייעלות השירותים לאזרח ובהפחתת הביורוקרטיה", אמרה השרה במעמד המינוי.

המערך, שמעסיק מאות עובדים, אחראי על הגנת הסייבר בממשלה, זאת כאמור לצד הנגשת שירותים דיגיטליים לאזרח, הגברת היעילות והפחתת הביורוקרטיה. בנוסף, אמור המערך לקדם את השימוש בבינה מלאכותית במשרדי הממשלה, שתסייע לייעל את עבודת עובדי המדינה, בין היתר באמצעות כתיבת מדיניות, בחינת השפעות רגולטוריות על תחום מסוים, כתיבת קוד תכנות, יצירת תוכן, ניתוח תיקים משפטיים, ניסוח הודעות או מכרזים וכן מתן ייעוץ תעסוקתי.

ללב עמי רקע טכנולוגי רחב, עוד מאז ששירתה ב־8200 בתפקידים מבצעיים ובתפקידי פיתוח והדרכה, דרך עבודה במספר חברות פרטיות ועד ששימשה סמנכ"לית מערכות מידע ובריאות דיגיטלית במשרד הבריאות במשך שמונה שנים.

היא מחזיקה בשלושה תארים שונים: תואר שני במנהל עסקים – בהתמחות של ניהול טכנולוגיות ומערכות מידע והתנהגות ארגונית; תואר שני במדעי המדינה ומדיניות ציבורית; ותואר שני במשפטים.

באותו נושא