Forbes Israel Logo

S&P הוציאה את האג"ח של חברת החשמל מרשימת מעקב

חברת הדירוג S&P מעלות הוציאו את האג"ח של חברת החשמל מרשימת מעקב עם השלכות שליליות. במקביל, אישררה החברה את דירוג ilAA- של החברה. עם זאת, הושארה החברה בתחזית דירוג שלילית.

אשרור הדירוג והוצאתו מרשימת המעקב באים בעקבות אישור חבילת תמיכה נוספת על ידי מדינת ישראל, הכוללת 2 מיליארד שקל נוספים של ערבויות לחוב שיונפק על ידי החברה. לדעת חברת הדירוג, החבילה "ממחישה את המחויבות המוצהרת של ממשלת ישראל לתמוך בחברה בכל הקשור למשבר הדלקים".

חברת הדירוג מציינת כי הותרת תחזית הדירוג השלילית משקפת סיכוני ביצוע בקשר לחבילת התמיכה החדשה של המדינה בזמן הקרוב, שנועדה לפתור את צרכי המימון המיידים של החברה, ואת ההתאוששות הפיננסית והתפעולית של החברה בטווח הבינוני.

חברת הדירוג הוסיפה כי אם חבילת התמיכה בנזילות לא תיושם כפי שהיא מצפה כעת, היא רואה אפשרות לירידה מרובת דרגות בדירוג של החברה, מכיוון שככל הנראה הן הדירוג העצמאי שלה והן הסבירות לתמיכה ממשלתית חריגה ויוצאת דופן יירדו.

עוד ציינו ב-S&P כי ישקלו לשנות את התחזית ליציבה אם חבילת התמיכה הממשלתית, לרבות הערבויות, תיושם בטווח המיידי. תחזית יציבה תלויה גם בשיפור בנזילות של החברה.

יו"ר חברת החשמל יפתח רון-טל אמר כי "חברת החשמל נקלעה למשבר פיננסי לאור הפסקת אספקת הגז המצרי והצורך לרכוש דלקים יקרים לייצור חשמל. זוהי מציאות שאינה באשמתה של חברת החשמל. דווקא לאור זאת, החלטת חברת הדירוג מעידה על חשיבות עמדת המדינה וצעדיה בתמיכה ובסיוע לחברת החשמל לצלוח את המשבר המימוני".

מנכ"ל חברת החשמל ‫‫אלי גליקמן הוסיף: "הצעדים והפעולות שנקטה חברת החשמל היוו חלק משמעותי בבלימת הירידה בדירוג חברת החשמל. החברה, תמשיך ותפעל נחרצות על מנת לחזק ולייצב את איתנותה הפיננסית".

הרשמה לניוזלטר

באותו נושא

הרשמה לניוזלטר

מעוניינים להישאר מעודכנים? הרשמו לרשימת הדיוור שלנו.